علی رضا احرامیان پور

نقد ها
سه شعر با سه طعم مختلف
باید توجه عمیق‌تری به اندیشه در شعر داشت
خسته نباشی شاعر!
واعتصموا بالتخیل و التصویر !
شعرهایی که مخاطبانش قرنهاست در بین ما نیستند
باغی پرگل و معطر
باید کوچ کرد، از شعار تا شعر!
شعرهایی که حال شنونده را خوب می‌کنند
تسبیحی گسسته با دانه‌های فیروزه‌ای
در هم‌آمیختگی کلمات
استعداتان بی‌نظیر است؛ ادامه بدهید!
حرف‌های معمولی با جلوه‌های زیباشناسانه
این نقد برای شما نیست!!!
مزه این شعرها هنوز پای دندانم است
گشایش شما در زیاد شعر خواندن و تأمل درآنهاست
شروعی خوب و پایانی سخت
"کار نیکو کردن از پر کردن است".
طفا با همین فرمان جلو برو!
چند راهکار عملی برای نوشدن زبان
برای محمد حسین عزیز!
مرز مدرنیسم در شعر کلاسیک کجاست
وجوه دیگر موسیقی در شعر سپید
تصویرسازی و کشف‌های شاعرانه لازمه شعر امروز
دریغ از مضمون‌های خوبی که ابتر رها می‌شوند
که شعر! آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
پنج سال حرکت با پنچری
فراری زرد قناری یا فولکس قورباغه‌ای
کسی که در صندوق عقب است از جاده چالوس لذت نمی‌برد
یکی از کوزه‌ها ترک داشت
ادبیات ابزار زیبا دیدن و از زیبایی شنیدن است
راهی دراز اما شیرین در پیش رو دارید.
شعر سر بریده
دو غزل؛ یکی سکرآور و دیگری ملال‌انگیز
نور رستگاری در جبین شاعری جوان
شعری پر تصویر و اندیشه اما ناموفق در ارائه
با مطالعه بیشتر و عمیق¬تر، آینده خوبی در پیش دارید
شتاب شاعر، قاتل شعرهای اوست
مثنوی را دست کم نگیریم
ما هر دو در ابتدای راهیم
شعری خوش لفظ با مضمونی شیوا
"و ما رأیت الا جمیلا"
شعری خوب با چاشنی چند اشتباه
توجه به دستور زبان را جدی بگیریم
آشفتگی یا شلختگی در نوشتار
مخاطب امروزی را دریابید
باید به زیبایی کلام بیفزاییم
معجونی از مهارت و لغزشهای کوچک
مهندسی شعر
بر شعر کلاسیک مسلط و در سپید سرایی موفقتر
راهی دراز در پیش دارید