علی رضا احرامیان پورزندگی نامه
متولد1348 یزد. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.
شاعر، منتقد و پژوهشگر ادبی . رییس انجمن ادبی جیحون.
روزنامه نگار و ویراستار بیش از 400 عنوان کتاب
داور دهها جشنواره و کنگره ملی و منطقه ای واستانی

کتاب ها
درغربت کوثر(گرداوری اشعار فاطمی)
ثانیه های زلال(شبه تذکره/ معرفی شاعران امروز یزد)
باغ الماس(شبه تذکره/ معرفی شاعران یزد )
حرفهای ماندگار(مشترک با س محمود الهام بخش)
آسمانی غریب(امام علی در اندیشه شاعران یزد)
در حوالی بهشت(گرداوری اشعار فاطمی)
زن، شعر، زندگی(نخستین تذکره مصور زنان شاعر یزد)
شین مثل شعر(دو جلدی/ مجموعه اموزش شعر برای دانش اموزان )
تبسم هستی(گرداوری اشعار فاطمی)
جرعه جرعه مستی(انتظار در اندیشه شاعران یزد)
سکوت پریشان(سیر تحول رباعی در شعر شاعران یزد )و ....

جوایز
برگزیده پنج سال متوالی شعر دانش اموزی سراسر کشور
برگزیده بیش از صد جشنواره و کنگره شعر در طی سالهای 70 تا 90