صالح دروند

نقد ها
از خیر کشف‌های نیم‌بند بگذرید!
کلمات را راحت خرج نکنیم!
پرنده‌ی مناسب خود را پیدا کنید!
تو فانوس رو به باد هستی!
ساقی‌ات را عوض نکن شاعر
ایده‌هایی خوب و پرداخت‌هایی ناخوب
چرا شعر می‌خوانیم؟
شرط و جزای شرط
پیچشِ هنرمندانة روایت بر خطوط معمول
خوب، بد، زشت!
تُکمه‌های جابه‌جا
سرگیجه در هجوم خاطرات
چند نکته در باب قالب
بازیِ برد - باخت
تهي از طراوت و تازگي
این غزل آن دارد!
چرا باید این شعر سروده می‌شد؟
حیران و سرگردان
هرچه تازه‌تر بهتر
تو خود دلیلِ حیرتی، هان!
مرکبِ چموشِ وزن
قابِ آخر
شکستِ واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک
این‌طوری می‌شود؛ اگر آن‌طوری باشد!
دو نکته
مرز میان شوخی و جدّی
قدرتِ ریسک‌پذیری
نبردِ خیر و شر
با طمأنینه
چند قرن دیرتر
گام اول
جابه‌جاییِ متن و مقدّمه
چه کرده‌اید و چه نکرده‌اید
مانند شاعرهای غمگین
از بیان خبری تا بیان ادبی
ایستا؛ بدون حرکت و تکان
چیزی بگویید که ارزشِ گفتن داشته باشد
شعرِ شما، شعرِ شما نیست!
چرخشِ دایره‌وارِ شعر
فخر بر افعالِ ماضی
مهمانِ ناخوانده
اما این همۀ ماجرا نیست
خوبِ بد
در سنگلاخِ تکلّف
جهان‌های موازی!
حرکت در طول و عرض
از روی دستِ دیگران
این جانِ کهنه
ظرفیت‌های پنهان
حقیقتِ تلخِ ماجرا
این «او» کیست؟
در برگریزِ تکرار
معمای شعر
گرفتارآمدن در دامِ قافیه و وزن
رازهای مگو
ورود به دنیای شگفت‌انگیز هنر
هم درون را هم برون را بنگریم!
سهمِ شاعر کجاست؟
قصیدۀ غزل‌پوش
جهان قطعه‌قطعه‌ای از نظم و شعر
شعرهای زندگی
در مذمّتِ در صف ایستادن
بر دوراهیِ بیم و امید
شعرِ بی‌فرم؛ شعرِ بی‌فرجام