مجید سعدآبادیزندگی نامه
سعدآبادی متولد تهران است. سال 1378 توانست بطور حرفه ای شعر را دنبال کند و تمرکز وی بر حوزه شعر سپید است. در دهه هشتاد جوایز بسیاری از جمله دو دوره جایزه شعر فجر، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب سال گام اول، کتاب سال شعر جوان و ...را به خود اختصاص داد. همچنین علاوه بر دبیری جشنواره شعر جوان سوره در داوری جشنواره های بسیاری نقش داشته است. از دیگر فعالیت های سعدآبادی در حوزه ادبیات می توان به روزنامه نگاری، دبیری کارگروه خرید کتاب در نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کارشناس مرکز ترجمه حوزه هنری، روابط عمومی انجمن شاعران ایران، فعالیت اجرایی در دفتر شعر جوان و ... اشاره کرد.

کتاب ها
دالان حاج مختار پلاک 9 (هنر رسانه اردیبهشت / 1386)،
قزل آلای خال قرمز (چاپ اول انتشارات دفتر شعر جوان1387، چاپ دوم نشر نیماژ )،
سربازی با گلوله برفی (سه چاپ اول انتشارات فصل پنجم1388، چاپ چهارم انتشارات سوره مهر)،
گلفروش مسلمان(انتشارات شهرستان ادب 1390)،
روزهای اول دنیا (انتشارات فصل پنجم 1390)،
غریبه ای به غریبه ی دیگر (انتشارات شانی 1392)،
کاخ سعدآبادی (انتشارات شانی 1395)،
هفته اگر هشت روز بود (انتشارات فصل پنجم 1396)

جوایز
برگزیده جشنواره شعر شب های شهریور ١٣٨۶
برگزیده جشنواره کتاب سال شعر جوان ١٣٨٧
برگزیده جشنواره کتاب سال شعر فجر دوره سوم ١٣٨٧
برگزیده جشنواره کتاب سال شعر گام اول دوره سوم ١٣٨٨
برگزیده جشنواره کتاب سال شعر زاگرس ١٣٨٧
برگزیده جشنواره دوسالانه کتاب دفاع مقدس ١٣٨٨
برگزیده جشنواره شعر فجر دوره هشتم
برگزیده جشنواره شعر رضوی ١٣٨۵
دو دوره برگزیده جشنواره شعر سوره حوزه هنری
و …