مهدی بهارزندگی نامه
متولد هفتم تیرماه۱۳۵۹
شاعر،ترانه سرا ، منتقد ، ویراستار و خواننده

شروع فعالیت ادبی از سال ۱۳۷۷

کارشناس ادبیات