احسان رضاییزندگی نامه
متولد ۱۳۵۶ تهران، داستان‌نویس، منتقد ادبی و مجری-کارشناس برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی مختلف دربارۀ کتاب. مؤسس و اولین سردبیر پایگاه نقد داستان. تألیفاتش در زمینه تاریخ و ادبیات است.

کتاب ها
بجز کتابهای تاریخی:
- مجموعه داستان «باغ وحش اساطیر»، نشر کتاب قاف، ۱۳۹۶
- همکار تألیف کتاب «کآشوب» (مجموعه روایت)، نشر اطراف، ۱۳۹۶
- کتاب کمیک «سقای بسیجیان» (زندگینامه داستانی شهید حسن باقری)، نشر دایا، ۱۳۹۶
- مجموعه داستانک «شهرزاد خسته است»، نشر کتاب قاف، ۱۳۹۷نقد ها
روز از نو، شعر از نو
اهمیت یک شروع خوب
رباعی و معضل تزاحم تصاویر
اهمیت تک تک کلمات در رباعی
این، کافی نیست
تاریخ مصرف در شعر
توجه به شکل طبیعی زبان
خواندن، خواندن و باز هم خواندن
کجاست محور عمودی؟
خودتان باشید
شعر برای مخاطب امروزی
قدرت تصویر تازه
در جستجوی زبان شاعرانه
بگذارید صدای خودتان را بشنویم
نوآوری در همۀ سطوح
بخوانید، بخوانید، بخوانید
فقط داشتن مضمون خوب کافی نیست
وحدت ذهن و زبان
روی یک تصویر کلی متمرکز شوید
متن‌های احساسی هم نباید تناقض داشته باشد
خوشا باد نوشین ایران‌زمین
تا اندکی از حق سخن را بگزارند
سه شرط یک کاریکلماتور
آیا تمام تصاویر شاعرانه هستند؟
وحدت موضوعی و تصویری
رباعی با ردیف بلند
لزوم شناخت ابزار کار
هنر چیزی نیست جز جزئیات
سه نکته برای یک شعر
مخاطب باید متوجه شعر شود
از رباعی مصرع چارم خوش است
شرط یک ایهام خوب
با عینک خودتان به جهان نگاه کنید
محور عمودی و وحدت معنایی
پایان باز در رباعی
موسیقی در شعر سپید
گام اول در آموزش وزن
اهمیت محور عمودی شعر
بازی با کلمات
تمثیل با سه شرط
شعر، معما نیست
غزل باید روان باشد
اول قالب شعرتان را انتخاب کنید
سه رکن شعر
مخاطب امروزی، شعر امروزی می‌خواهد
از رباعی مصرع چهارم خوش است
انواع انتقال پیام در شعر
اهمیت تازگی تصاویر در شعر
اندیشۀ مرکزی در شعر
تزاحم خیال‌ها
محور عمودی شعر
مختصری دربارۀ وزن
تازگی و خلاقیت در خیال
اهمیت محور عمودی در شعر
چطور یک تصویر جذاب بسازیم؟
برای مخاطب امروزی با زبان امروزی شعر بگویید
تناسب و هماهنگی عناصر شعر
داستان گفتن در شعر
سخن نو آخر که نو را حلاوتی دگر است
نسبت تصاویر با همدیگر
شعر امروز، زبان امروزی می‌خواهد
نوآوری در تصویر
زبان، اولین مواجهۀ خواننده با شعر است
شعر، مضمون می‌خواهد
محور عمودی شعر را جدی بگیرید
رسیدن به عاطفۀ جمعی
یک تضمین خوب، چه ویژگی‌هایی دارد؟
بهترین کار یک شاعر، بازخوانی چندبارۀ شعر خودش است
هنر ظریف انتخاب کلمات
روایت در شعر
به خودتان سخت بگیرید
باز هم دربارۀ زبان
در شعر، تک تک کلمات اهمیت دارند
برای خودمان قید دست و پا گیر ایجاد نکنیم
فقط احساس کافی نیست
چرا شعر به تصویرسازی نیاز دارد؟
همه می‌دانند که دریای غم ساحل ندارد
ویراستار خودتان باشید
در ستایش نوآوری
از رباعی مصرع چهارم خوش است، اما ...
سخن نو آر که نو را حلاوتی دگر است