مریم جعفری آذرمانیزندگی نامه
مریم جعفری آذرمانی، پنجم آذرماه سال ۱۳۵۶ در تهران متولد شد. از سال ۱۳۷۵ فعالیت ادبی خود را آغاز کرد. اولین مجموعه شعرش در سال ۱۳۸۵، ده سال پس از آغاز فعالیت ادبی‌اش منتشر شد. از این شاعر تا امروز، کتابهای متعددی منتشر شده است. از دیگر فعالیتهای او ترجمه شعرِ شاعرانِ معاصر فرانسه، و همچنین مقالات و مباحث پژوهشی و انتقادی در زمینه شعر در نشریات مختلف است.

تحصیلات:
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزّهرا

فعالیت‌ها:
- دبیری جلسات تخصصی شعر در خانه هنرمندان ایران ۱۳۸۶
- دبیری جایزه‌ی شعر «حسین منزوی» ۱۳۸۷
- داوری جوایز متعدد ادبی از جمله جایزه‌ی کتاب سال شعر جوان (جایزه‌ی ادبی قیصر امین‌پور)، جشنواره شعر بهار، جایزه مستقل کتاب سال غزل، جشنواره شعر و قصه استان زنجان، ...
ـ حضور مداوم به عنوان شاعر و منتقد در جلسات بحث و بررسی شعر از دهه هفتاد تا امروز (خانه هنرمندان ایران، خانه شاعران ایران، سرای اهل قلم، انجمن غزل، دانشگاه تهران، دانشگاه الزّهرا و ...)

مقالات و یادداشتهای منتشر شده در نشریات ادبی:
ـ نقد و بررسی مجموعه شعرها و آثار شاعران مختلف از جمله فرخی یزدی، شهریار، هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، نصرت رحمانی، حسین منزوی، یدالله رویایی، محمدعلی بهمنی، حمیدرضا شکارسری و... همچنین بررسی مجموعه شعرهای شاعرانِ جوان
ـ طرح مباحث انتقادی در زمینه شعر و ترجمه شعر
...

کتاب ها
مجموعه شعر:
۱. سمفونیِ روایتِ قفل‌شده - نشر مینا - بهار ۱۳۸۵
(شامل چهل غزل نو، هفت چهارپاره، دو مثنوی با زبان محاوره‌ای و سه مثنوی دیگر)
۲. پیانو - نشر مجنون - زمستان ۱۳۸۵
(شامل چهل غزل نو، یک مثنوی، یک مخمس در استقبال یکی از غزل‌های مولوی و یک ترکیب بند)
۳. هفت - نشر مجنون - پاییز ۸۷
(شامل هفت مسمّط نو)
۴. زخمه - نشر مجنون - پاییز ۸۷
(شامل پنجاه و نه غزل نو و یک ترجیع بند)
۵. ۶۸ثانیه به اجرای این اُپرا مانده است - انتشارات فصل پنجم - پاییز ۸۹
(شامل شصت و هشت غزل نو)
۶. قانون - انتشارات داستانسرا - پاییز ۹۰
(شامل پنجاه و چهار غزل نو)
۷. صدای ارّه می‌آید – انتشارات فصل پنجم – بهار ۹۱
(شامل شصت و هفت غزل نو)
۸. تریبون – انتشارات فصل پنجم – پاییز ۹۱
(شامل شصت و دو غزل نو)
۹. مذاکرات - انتشارات شانی -زمستان ۹۲
شامل شصت و دو غزل نو)
۱۰. دایره - انتشارات فصل پنجم-زمستان ۹۳
(شامل پنجاه غزل نو)
۱۱. ضربان – انتشارات فصل پنجم – زمستان ۹۴
(شامل شصت و دو غزل نو)
۱۲. راویه ـ انتشارات فصل پنجم ـ زمستان ۹۵
(شامل شصت و دو غزل نو)
۱۳. نواحی _ انتشارات فصل پنجم - زمستان ۹۶
(شامل ۶۳ غزل نو)
۱۴. تشریح _ انتشارات فصل پنجم - پاییز ۹۷
(شامل ۵۸ غزل نو)
۱۵. تو رها باش و دوست داشته باش - انتشارات فصل پنجم - پاییز ۹۷
(شامل ۵۵ غزل عاشقانه)

پژوهش:
۱. معنای دیگر (بررسی معانی ضمنی در شعر حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان پل گرایس) – انتشارات فصل پنجم – زمستان ۹۴
۲.بایسته‌های پژوهش در شعر معاصر (راه‌کارهایی برای شناخت سیر واقعی تحولات شعر فارسی در دهه‌های اخیر) - انتشارات فصل پنجم _ زمستان ۹۶

جوایز
- برگزیده‌ی سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی ۱۳۸۷ برای کتاب "پیانو"
- نامزد نهایی اولین دوره جایزه شعر زنان ایران (خورشید) ۱۳۸۷ برای کتاب "پیانو"
- نامزد نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی ۱۳۸۹ برای کتاب‌ "زخمه"
- نامزد نهایی کتاب فصل پاییز ۱۳۸۹ برای کتاب "۶۸ ثانیه به اجرای این اپرا مانده است"
- نامزد نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی 1391 برای کتاب "قانون"
- نامزد نهایی سی و یکمین دوره کتاب سال 1392 برای کتاب "صدای ارّه می‌آید"
- نامزد نهایی دوازدهمین دوره جایزه قلم زرین 1393 برای کتاب "مذاکرات"
- نامزد نهایی جشنواره مجله تجربه (نوروز 1395) برای کتاب "دایره"
- برگزیده‌ی هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی 1395 برای کتاب "دایره"

نقد ها
حدودِ ایجاز کلام
تکرار به جای خلاقیت
توصیفِ ظاهری و معنوی
تحمیلِ قافیه به بیت
یک شعر بلند و دو غزل
سادگی و دشواری
بازگویی عواطف
اطناب و تناسب
تناسبِ قافیه و ردیف
تناسب کلمات
اولین تجربه‌ها
سه رباعی آیینی
تکرار گذشته
قافیه‌های کمتر و ساده‌تر
فنون شعری
زبان غزل‌ها و تقطیع نیمایی
قید و بندهای متکلّفانه
فکر نو زبانِ نو می‌طلبد
دقت در سبک بیان
صور خیالِ جدیدتر و فردیتِ بیشتر
شکل شعری، تمامِ شعر نیست
وجد و شور شاعرانه
حس و عاطفه در کنار ابداعات و عناصر شعری
ظرفیت‌های فراوان شاعر
دو غزل و یک نیمایی
کوتاه‌تر سرودن
توجه به شکل‌گیریِ دقیقِ معنا
روایت باران
ربط مصرع‌ها
کارکردهای شعر
تجربه در ردیف‌های ساده‌تر
روایت و تصویر
چگونه گفتن در شعر
تمایل به بیان کهن
این روزها...
ضرورت ایجاد فرم
تناسبِ تصویر
علاقه به شعر کلاسیک تضادی با شعر امروزی گفتن ندارد
در ابتدای راه
شش رباعی خوب
خویش‌اندیشی و نکاتِ نحوی
موضعِ گوینده در شعر عاشقانه
ایجاد معنای ضمنی
برجستگیِ بیش از حدّ قافیه و ردیف
نامفهومیِ حاصل از مشکلاتِ نحوی
یک شعر کوتاه، یک غزل و یک قطعه
یک شعرِ خوب و دو شعرِ دیگر
وزن غیر متعارف
قافیه‌پردازی هنر است اما همۀ شعر نیست
خلاقیتِ بیشتر در توصیف