مریم جعفری آذرمانیزندگی نامه
مریم جعفری آذرمانی، پنجم آذرماه سال 1356 در تهران متولد شد. از سال 1375 فعالیت ادبی خود را آغاز کرد. اولین مجموعه شعرش در سال 1385، ده سال پس از آغاز فعالیت ادبی‌اش منتشر شد. از این شاعر تا امروز، کتابهای متعددی منتشر شده است. از دیگر فعالیتهای او ترجمه شعرِ شاعرانِ معاصر فرانسه، و همچنین مقالات و مباحث پژوهشی و انتقادی در زمینه شعر در نشریات مختلف است.

تحصیلات:
کارشناسی مترجمی زبان فرانسه
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزّهرا

فعالیت‌ها:
- دبیری جلسات تخصصی شعر در خانه هنرمندان ایران 1386
- دبیری جایزه‌ی شعر «حسین منزوی» 1387
- داوری جوایز متعدد ادبی از جمله جایزه‌ی کتاب سال شعر جوان (جایزه‌ی ادبی قیصر امین‌پور)، جشنواره شعر بهار، جایزه مستقل کتاب سال غزل، جشنواره شعر و قصه استان زنجان، ...
ـ حضور مداوم به عنوان شاعر و منتقد در جلسات بحث و بررسی شعر از دهه هفتاد تا امروز (خانه هنرمندان ایران، خانه شاعران ایران، سرای اهل قلم، انجمن غزل، دانشگاه تهران، دانشگاه الزّهرا و ...)

مقالات و یادداشتهای منتشر شده در نشریات ادبی:
ـ نقد و بررسی مجموعه شعرها و آثار شاعران مختلف از جمله فرخی یزدی، شهریار، هوشنگ ابتهاج، سیمین بهبهانی، نصرت رحمانی، حسین منزوی، یدالله رویایی، محمدعلی بهمنی، حمیدرضا شکارسری و... همچنین بررسی مجموعه شعرهای شاعرانِ جوان
ـ طرح مباحث انتقادی در زمینه شعر و ترجمه شعر
...

کتاب ها
مجموعه شعر:
۱. سمفونیِ روایتِ قفل‌شده - نشر مینا - بهار ۱۳۸۵
(شامل چهل غزل نو، هفت چهارپاره، دو مثنوی با زبان محاوره‌ای و سه مثنوی دیگر)
۲. پیانو - نشر مجنون - زمستان ۱۳۸۵
(شامل چهل غزل نو، یک مثنوی، یک مخمس در استقبال یکی از غزل‌های مولوی و یک ترکیب بند)
۳. هفت - نشر مجنون - پاییز ۸۷
(شامل هفت مسمّط نو)
۴. زخمه - نشر مجنون - پاییز ۸۷
(شامل پنجاه و نه غزل نو و یک ترجیع بند)
۵. ۶۸ثانیه به اجرای این اُپرا مانده است - انتشارات فصل پنجم - پاییز ۸۹
(شامل شصت و هشت غزل نو)
۶. قانون - انتشارات داستانسرا - پاییز ۹۰
(شامل پنجاه و چهار غزل نو)
۷. صدای ارّه می‌آید – انتشارات فصل پنجم – بهار ۹۱
(شامل شصت و هفت غزل نو)
۸. تریبون – انتشارات فصل پنجم – پاییز ۹۱
(شامل شصت و دو غزل نو)
۹. مذاکرات - انتشارات شانی -زمستان ۹۲
شامل شصت و دو غزل نو)
۱۰. دایره - انتشارات فصل پنجم-زمستان ۹۳
(شامل پنجاه غزل نو)
۱۱. ضربان – انتشارات فصل پنجم – زمستان ۹۴
(شامل شصت و دو غزل نو)
۱۲. راویه ـ انتشارات فصل پنجم ـ زمستان ۹۵
(شامل شصت و دو غزل نو)
۱۳. نواحی _ انتشارات فصل پنجم - زمستان ۹۶

پژوهش:
۱. معنای دیگر (بررسی معانی ضمنی در شعر حسین منزوی بر اساس نظریه تحلیل گفتمان پل گرایس) – انتشارات فصل پنجم – زمستان ۹۴
۲.بایسته‌های پژوهش در شعر معاصر (راه‌کارهایی برای شناخت سیر واقعی تحولات شعر فارسی در دهه‌های اخیر) - انتشارات فصل پنجم _ زمستان ۹۶

جوایز
- برگزیده‌ی سومین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی ۱۳۸۷ برای کتاب "پیانو"
- نامزد نهایی اولین دوره جایزه شعر زنان ایران (خورشید) ۱۳۸۷ برای کتاب "پیانو"
- نامزد نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی ۱۳۸۹ برای کتاب‌ "زخمه"
- نامزد نهایی کتاب فصل پاییز ۱۳۸۹ برای کتاب "۶۸ ثانیه به اجرای این اپرا مانده است"
- نامزد نهایی جایزه ادبی پروین اعتصامی 1391 برای کتاب "قانون"
- نامزد نهایی سی و یکمین دوره کتاب سال 1392 برای کتاب "صدای ارّه می‌آید"
- نامزد نهایی دوازدهمین دوره جایزه قلم زرین 1393 برای کتاب "مذاکرات"
- نامزد نهایی جشنواره مجله تجربه (نوروز 1395) برای کتاب "دایره"
- برگزیده‌ی هفتمین دوره جایزه ادبی پروین اعتصامی 1395 برای کتاب "دایره"

نقد ها
قافیه در خدمتِ شعر، نه محدود کنندۀ آن
حشو در ردیف و بعضی عبارات
بیا ره‌توشه برداریم
ترکیب ذهنیت و واقعیت
بیانِ بهترِ عاطفه در شعر
وجد و تازگی اما چند نکته
توجه به فرم و زبان
هر شکلِ شعری منطقِ خود را دارد
موضوع در شعر
زبان ساده، صمیمیت شاعر
بسیار نوشتن، باید همراه با مطالعۀ بیشتر باشد
ساختارهای مختلف، مخاطبان متفاوت
شعری کوتاه اما کامل
حذف یا جایگزین کردنِ بعضی سطرها
بداهه در معرض نقد
حذف و ویرایش به نفعِ شعر
تصوّر کردن
مضمونی نو در لباسی کهن
امکانات مساوی و استفاده‌های متفاوت
معانی عمیق نیازمند نحو دقیقند
هماهنگی بیشتر در نکاتِ دستوری
تعابیر ساده و متناسب
ردیف‌های ساده‌تر
تغییرِ شکلیِ شعر
انتخابِ شیوه و شکل
تمرکز بر جان‌بخشی و انسان‌انگاری
کلمات آزادند
توجه به تمامیتِ غزل
شیوۀ شاعری
کنار گذاشتنِ مکرّرات
توجه به کاربرد کلمات
فارغ از شیوه‌های رایج
حذف، تغییر و توجه به دستور زبان
دو سطح متفاوت در سه شعر
تصویر، گویاتر از حرف
استفادۀ بهتر از تجربه‌های خوب
توجه بیشتر به فردیتِ ذهنی
تکرار فضاهای رایج
تأملِ بیشتر در معانی ضمنیِ تعبیرات و تصاویر
تکرارِ سنّتیِ معاصر
تلفظِ عادیِ کلمات در محاوره
جزءنگری
فکر خلاقانه، نیازمند شیوۀ بیان متناسب است
شاعر در لحنِ ساده‌تر موفق‌تر است
شعر، گفتنِ حرف‌هایی‌ست که عادی نیستند
سادگی زبان، صمیمیت بیان
درک تفاوت بین کهن و نو
کوتاه کردن عبارات
تکرارِ سنّت، ضرورتی ندارد
تأمل در زبان شعر