انسیه موسویانزندگی نامه
 متولد اول مرداد 1355 در مشهد
 كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنون

کتاب ها
 مجموعه شعر "شب ستاره و گیسو" –(غزل- نیمایی) انتشارات سوره ی مهر -1386
 مجموعه شعر " گوش ماهی لب ریز" (سپید و نیمایی)- انتشارات فصل پنجم-1390
 مجموعه شعر "بی تویی" (سپید – نیمایی و چهارپاره) انتشارات چکه 1391
 مجموعه شعر "با چتری از شکوفه "(شعر کودک ) انتشارات علمی و فرهنگی 1391
 مجموعه ی " بیایید شعر بگوییم " (آموزش کارگاهی شعر) انتشارات طلايي 1394
 مجموعه شعر "چهارشنبه های بستنی" (شعر نوجوان امروز) انتشارات کانون پرورش فکری 1394

جوایز
 برگزیده جشنواره ی شعر زنان تهران سال 1388
 برگزیده جشنواره ي شعر حج سال 1382
 برگزیده جشنواره ي شعر آينده روشن 1383
 برگزیده جشنواره ی سراسری نقد کتاب (در حوزه ی شعر کودک و نوجوان) سال 1388 با سه مقاله
 برگزیده جشنواره شعر نیمایی «ققنوس»- 1390
 برگزیده جشنواره شعر دانشجویان و طلاب سراسر کشور سال 1391
 برگزیده جشنواره شعر جوان کشور سال 1388
 تقدیر شده از سوی شورای کتاب کودک برای کتاب بی تویی
 راهیابی به فهرست لاک پشت پرنده با کتاب چهارشنبه های بستنی
 نامزد جشنواره ی کتاب های آموزشی رشد با کتاب بیایید شعر بگوییم
 برگزیده جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان کانون با کتاب بیایید شعر بگوییم
 تقدیر شده در جایزه ی سراسری کتاب سال جمهوری اسلامی برای کتاب بیایید شعر بگوییم

نقد ها
از غزل تا سپيد
با مرگ دويدن
معمايي كه حل شده است
شيفته و فريفته ي قافيه ها نشويم
يك تمرين ساده
انس و الفت با شعر امروز
شيفته ي كشف هاي تازه ي خود نشويم
به دوش كشيدن بهار
قافيه هاي كم خون و بيجان
ضرورت بازنگري و ويرايش شعر
رديف، نعمت بزرگي در شعر فارسي
راه پر فراز و نشيب سرودن
يك اتفاق تازه
آغازي اميد بخش
غزل هاي مضمون گرايانه
توجه به معاني چندگانه ي كلمات
بارقه هايي اميد بخش
يك خواب شعرگونه
صحبت از دام و دانه و صياد
پر زدن به رسم كبوترها
مهرباني در اتوبان نگاه
راه پر فراز و نشيب سرودن
آيينه را بنگر
شبكه اي از واژگان خاص
وسواس در گزينش واژه ها
تصويرهاي تازه، تصويرهاي كليشه اي
رديف و نقش آن در تكميل معنا
گاه باید فقط خودت بروی
ضرورت تازگي و پويايي زبان شعر
نشانه هاي شخصي شاعر
نگاه تازه در شعر آييني
تركيب هاي زيبا و معناآفرين در شعر
كلي گويي ممنوع!
چقدر رباعي خوانده ايد؟
صداي سكوت درختان
آخرين برگ سفرنامه ي باران
دو اصل مهم در شعر آييني
سخن نو آر كه نو را حلاوتي ست دگر
حافظانه، بيدلانه
در پنت هاوس برج عقرب
ابهام هنري يا نارسايي معنا؟
ابهام و ايجاز
نوآوري در ساختار و غفلت از معنا
آگاهانه يا كوركورانه؟
مثل خودمان باشيم
چند پرسش اساسي
زنده، صميمي و تازه
روح غزل
دست اندازهاي زباني
مسير آبي انگور