انسیه موسویانزندگی نامه
 متولد اول مرداد 1355 در مشهد
 كارشناس زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه علامه طباطبائي
شاغل در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با سمت کارشناس مسئول ادبیات کودکان و نوجوانان از سال 1374 تا کنون

کتاب ها
 مجموعه شعر "شب ستاره و گیسو" –(غزل- نیمایی) انتشارات سوره ی مهر -1386
 مجموعه شعر " گوش ماهی لب ریز" (سپید و نیمایی)- انتشارات فصل پنجم-1390
 مجموعه شعر "بی تویی" (سپید – نیمایی و چهارپاره) انتشارات چکه 1391
 مجموعه شعر "با چتری از شکوفه "(شعر کودک ) انتشارات علمی و فرهنگی 1391
 مجموعه ی " بیایید شعر بگوییم " (آموزش کارگاهی شعر) انتشارات طلايي 1394
 مجموعه شعر "چهارشنبه های بستنی" (شعر نوجوان امروز) انتشارات کانون پرورش فکری 1394

جوایز
 برگزیده جشنواره ی شعر زنان تهران سال 1388
 برگزیده جشنواره ي شعر حج سال 1382
 برگزیده جشنواره ي شعر آينده روشن 1383
 برگزیده جشنواره ی سراسری نقد کتاب (در حوزه ی شعر کودک و نوجوان) سال 1388 با سه مقاله
 برگزیده جشنواره شعر نیمایی «ققنوس»- 1390
 برگزیده جشنواره شعر دانشجویان و طلاب سراسر کشور سال 1391
 برگزیده جشنواره شعر جوان کشور سال 1388
 تقدیر شده از سوی شورای کتاب کودک برای کتاب بی تویی
 راهیابی به فهرست لاک پشت پرنده با کتاب چهارشنبه های بستنی
 نامزد جشنواره ی کتاب های آموزشی رشد با کتاب بیایید شعر بگوییم
 برگزیده جشنواره ی کتاب کودک و نوجوان کانون با کتاب بیایید شعر بگوییم
 تقدیر شده در جایزه ی سراسری کتاب سال جمهوری اسلامی برای کتاب بیایید شعر بگوییم

نقد ها
راه رفتن روي لبه ي تيغ
از شانه ی خاکی به جاده ی اصلی
راه دشوار شعر آييني
نوسان میان امروز و دیروز
ريش و قيچي دست شاعر
موجز و تأثيرگذار
شعري كه زندگي ست
کشف راز صمیمیت
به جست و جوي كسي ميان آبان ها
شعر آیینی، بایدها و نبایدها
نقش حیاتی ردیف در شعر
بره ي وحشي در جنگل خودرو
فوجي كلاغ بر شاخسار
شمعداني لب پنجره بي تاب شد
چرا توقف كنم؟
اهميت شناخت مخاطب
جرقه هاي كوچك شاعرانه
در ابتداي راه دشوار
يك رباعي تأثيرگذار اما...
عبور از ديروز
تنفس در هواي غزل
زیر نسیم پنجره ها
ضرورت شناخت قالب ها
چون كه با كودك سر و كارت فتاد...
مسأله ي بسيار مهمي به نام زبان شعر
جور ديگر بايد ديد
تصويرهاي ديروزي، قافيه هاي امروزي
بيان ملموس انديشه ها و احساسات
شاعر امروز، زبان ديروز
به دنبال حرف هاي عميق تر
دشوارم و سنگينم و خاقاني خويشم
عبور از مقدمات
حفظ كردن هفتاد هزار بيت
مثل نام خانوادگي ات شجاع باش !
تزاحم تصاوير و ابهام در شعر
قامتش را سرو گفتم
و باز هم در اهميت زبان شعر
دغدغه هاي ارزشمند يك معلم رياضي
شعر يا گزين گويه؟
مشق هايي كه كامل تر شده اند
رعايت مقدمات و اصول ابتدايي
حرف، پيام، نثر، شعر
مشق هاي سپيد نيمايي
ضرورت توجه به چيدمان كلمات
بهره گيري از تجربه هاي ملموس زندگي امروز
لذت كشف را از مخاطب نگيريم
حرف مردم زمانه
كسب تجربه در قالب هاي گوناگون
از هر زبان كه مي شنوم
از شاخه اي به شاخه ي ديگر پريدن