اینهمه ضمیر چرا؟
عنوان مجموعه اشعار : خیس خیال
شاعر : حانیه شجاعی


عنوان شعر اول : نگاه عاشقانه
در قلب تو بی بهانه من می ماندم
چون نامه ی محرمانه من می ماندم
یک بار تو بی هوا نگاهم کردی
ای کاش در آن زمانه من می ماندم!

عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : آرش شفاعی
نقد کردن یک تک شعر بخصوص شعر کوتاه از یک شاعر، کار سختی است. باید حواس منتقد به این باشد که یک شعر و قوت و ضعف آن را به کلیت اشعار و توانایی های شاعر، تسری ندهد. به همین دلیل آنچه دربارۀ این شعر می نویسم، تنها دربارۀ همین شعر است. در این رباعی ایرادی را که در اغلب رباعی‌های منتشر شده در این روزها می بینیم، مشاهده می‌کنیم.
این ایراد عبارت است از بیت اولی که کلاً قابل صرف نظر است. بیت اول بسیاری از رباعی‌های امروز ایران، تنها برای جور شدن جنس ساخته می شود. یعنی اینکه شاعر بیت دوم خوبی به ذهنش می‌رسد و آن را تکمیل می‌کند و برای اینکه این تک بیت به رباعی تبدیل شود، یک بیت اول هم می نویسد که خیلی ربط چندانی به مجموعه شعر ندارد. همین رباعی بدون بیت اول آن کامل است (البته ضعف دارد) ولی بیت اول نه معنا را کامل می‌کند و نه تصویر و نه هیچ چیز دیگر را.
ایراد اصلی و مهمی که در این رباعی وجود دارد، تعدد حشوهاست. همه من ها و توها در این دو بیت، حشو است. به کار بردن اینهمه ضمیر در دو بیت شعر تنها به یک دلیل ساده انجام شده است، پر کردن وزن! به این ترتیب به نظر می‌رسد شاعر برای رعایت وزن، مجبور شده است از خیر زبان و سلامت آن بگذرد که همین باعث افت شعر شده است.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.