اهمیت انتخابعنوان مجموعه اشعار : گیسو
عنوان غزل : زلف

انسجام پیکر من در قیام زلف توست
چاره ی جمعیت دل، درد جام زلف توست
در درون خویشتن چون پیچکی می لولم و
دانه ام را سرزمین آغوش دام زلف توست
پنجره ها در تبسم باز و بسته می شوند
باد سرگشته تر از من سخت خام زلف توست
دلبرا امشب چراغ خانه ام روشن نشد
مخزن برق دو عالم در کنام زلف توست
دل طپش می کرد و اکنون خفته در آرامشست
مویرگ هایم خبردار سلام زلف توست
در میان آتش عشقت سیاوش در سماع
مار آتش شعله ور از بی کلام زلف توست
نقد این شعر از : آرش شفاعی
انتخاب، یکی از مهمترین رکن های تشکیل دهندۀ اثر هنری است. یک نقاش خوب باید زاویه مناسب و درست را انتخاب کند، یک آهنگساز باید نت های خوبی برای فراز و فرود آهنگش برگزیند و یک شاعر هم باید در انتخاب عناصر تشکیل دهندۀ شعرش، درست عمل کند. برای مثال در انتخاب قافیه و بخصوص ردیف باید به گونه ای عمل کند که پیش از شروع شعر، معلوم نباشد که شکست خواهد خورد. به نظر من شما هم در این انتخاب درست عمل نکرده اید و به همین دلیل شعر دچار دست اندازهای زیادی شده است.
انتخاب ردیف «زلف توست» شما را از نظر وسعت تخیل در تصویرسازی، محدود کرده است و بر اثر همین محدودیت، مجبور شده اید قافیه ها را به سمتی ببرید که خود قافیه ها هم مشکل ساز شده است.
از همان شروع شعر، مشکل شروع شده است. مخاطب دقیقاً نمی فهمد «انسجام پیکر من در قیام زلف توست» چه معنایی می دهد. این عدم معنادهی و نارسانا بودن معنی شعر، در برخی موارد به تصویر ها هم سرایت کرده است. مثلاً:
دلبرا امشب چراغ خانه ام روشن نشد
مخزن برق دو عالم در کنام زلف توست
این تصویر دقیقاً برای مخاطب روشن نیست. ربط میان کنام و زلف و برق چیست؟ نتوانسته اید این ارتباط را برای مخاطب روشن کنید.
ضمن اینکه در برخی موارد، موسیقی شعر هم دچار ایراد است. ببینید در این دو مصرع، باید های غیرملفوظ را به صورت ملفوظ تلفظ کنید که این خودش ایرادی در موسیقی شعر است:
پنجره ها در تبسم باز و بسته می شوند
باد سرگشته تر از من سخت خام زلف توست

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.