آهسته و پیوسته
عنوان مجموعه اشعار : شعر
شاعر : مسعود شیری


عنوان شعر اول : خاطره
ازلابه لای خاطرهای گذشته ام
دستمال جیبیم رابیرون  کشیدم
دیدم هنوزهم خیس اشک های گرم رفتن توست

عنوان شعر دوم : فراق
دردی شدم، که چاره برایش کسی ندید
بندی شدم که کودکی ازآستین کشید
مابین جمله های پریشان یک غزل
بیتی شدم که بغض نهانی ازآن چکید
آهسته سوختم به فراقی که سخت بود
داغی که رفته رفته نفسهای من برید
سنگینی نگاه تورا، کوه هم نداشت
آن لحظه ایی که گشت، دلم ازتونا امید
شب ها بیاد چشم تو خواب نمی برد
ازماجرای عشق، همینش به من رسید


عنوان شعر سوم : داغ
درگلویش گیرکردم من ولی
مثل اب خوردن از عشقم گذشت
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اینکه در قالب های مختلف، تجربه می کنید و زبان شعری تان اندک اندک در حال قوام گرفتن است، خبر بسیار خوبی است اما نکته در این است که هنوز راه زیادی در برابر شماست و باز هم به تجربه، آزمون و خطا و پیشرفت نیاز دارید. سعی کنید حتماً سرودن و شعر گفتن را در کنار مطالعه پیش ببرید. اگر دوست دارید، شعر سپید بسرایید لازم است به اهمیت زبان شعر واقف شوید و سعی کنید هرچه ممکن است، ایجاز را در سروده هایتان رعایت کنید. همین شعر کوتاهتان را مرور کنیم:
ازلابه لای خاطرهای گذشته ام
دستمال جیبیم رابیرون کشیدم
دیدم هنوزهم خیس اشک های گرم رفتن توست
به نظر من «خاطره های گذشته» حشو دارد. مشخص است که خاطره در زمان گذشته اتفاق افتاده و در ذهن فرد، ثبت شده است. پس دلیلی ندارد که صفت گذشته را هم اضافه کنیم.
باز در همین شعر، وقتی بگویید دستمالم را بیرون کشیدم، مخاطب متوجه می شود که آن را از جیبتان بیرون کشیده اید، این آدرس دادن تنها شعر را بی دلیل بلند کرده است. در سطر آخر هم به نظرم همین کلمات کافی بود که مفهوم را منتقل کند:
هنوز خیس رفتن توست
چون مشخص است که دستمال خیس از اشک است و باز صفت گرم هم اینجا کارکرد خاصی ندارد.
غزلتان در مجموع خوب بود اگرچه به دلیل انتخاب نکردن قافیه، احساس می شود شعر از منظر موسیقایی کم دارد. چیزی از موسیقی در شعر نمانده است که به آن کمک کند.
در یک بیت هم به نظر می رسد حذف رای مفعولی به شعر آسیب زده است:
آهسته سوختم به فراقی که سخت بود
داغی که رفته رفته نفسهای من برید
که باید بعد از نفسها، حتماً را می آمد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
مسعود شیری » جمعه 28 آبان 1400
ممنون استادعزیزبه خاطرراهنمایی شما، نکاتی روکه گفتین حتما رعایت می کنم،باسپاس اززحمات شما.

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.