توجه بیشتر به زبان و خیال
عنوان مجموعه اشعار : مجنون تر از لیلی..!
شاعر : محدثه نبی حسینی


عنوان شعر اول : .
نمی‌دانی و پنهانی، فراوان دوستت دارم
به چشمانت هزاران دوستت دارم بدهکارم

فریبم داده دنیا، با سرابی از نگاه تو
از این دنیای پر نیرنگ نگاهت را طلبکارم

اگر سهمم نباشی در قمار بی بساط عشق،
شوم معشوقه یا عاشق به هر صورت زیانکارم

تویی شیرین ترین فرهاد و من مجنون تر از لیلی
نخواه از من که از طعم جنونم دست بردارم

شب و روزم تمامش تیره و تار است بی مهرت
تمام روز و شب ها با خیال وصل بیدارم

هوای دل که ابری می شود با چتر احساسم
فراری می شوم از غم برایت شعر میبارم

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
سروده شما از منظر حسی و عاطفی دارای غنای زیادی است و از این منظر نشان می دهد که اگر به دیگر عناصر شعر توجه بیشتری داشته باشید و این احساس را با خیال و زبان و اندیشه گره بزنید، خواننده شعرهایی بسیار بهتر از شما خواهیم بود.
یکی از ضعف های عمدۀ شعر شما، ضعف در تخیل است. در تمام شعر، تصویری که زاییده ذهن و خیال شاعر باشد دیده نمی شود. آنچه در تصویرهای شعر شما دیده می شود بازی با همان کلیشه های شعر گذشتۀ ماست. لیلی و مجنون و شب و روز و یا خیلی که پیش بروید، چتر و باران را آورده اید که آن هم بسیار دم دستی است و هزاران بار با آن کار شده است.
علاوه بر اینکه در این بیت:
فریبم داده دنیا، با سرابی از نگاه تو
از این دنیای پر نیرنگ نگاهت را طلبکارم
کمی بی دقتی در وزن دیده می شود، در بقیه ابیات، سهل انگاری های زبانی به شعر شما آسیب زده است. با هم چند بیتی را مرور کنیم:
این بیت را ببینید:
اگر سهمم نباشی در قمار بی بساط عشق،
شوم معشوقه یا عاشق به هر صورت زیانکارم
اولاً که حرف اصلی شعر مبهم است. می گویید اگر سهم من نشوی، یا عاشق می شوم یا معشوقه. این حرف یعنی چه؟ آیا اگر معشوق نصیب عاشق نشود، عاشق تبدیل به معشوق می شود؟ دلیل منطقی یا شبه منطقی پشت این حرف در بیت مبهم است و شاعر نتوانسته است ما را قانع کند. بماند که قمار بی بساط عشق هم ترکیب چندان روشنی نیست.
در این بیت:
تویی شیرین ترین فرهاد و من مجنون تر از لیلی
نخواه از من که از طعم جنونم دست بردارم
واژۀ «طعم» چه نقشی را در شعر بازی می کند؟ در شعر باید هر واژه دلیلی برای وجود داشتنش باشد. این دلیل می تواند به دلیل معنایی باشد یا زیبایی شناسانه. مثلاً اگر شما با استفاده از تناسبات توانسته بودید توجیهی برای واژۀ طعم ایجاد کند این ایراد در شعر دیده نمی شد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۲
محدثه نبی حسینی » پنجشنبه 18 آذر 1400
سلام و احترام سپاس از توجه شما ایا همنشینی واژه طعم در کنار شیرین توجیه هنری برای حضور این واژه در شعر ایجاد نمیکنه?
آرش شفاعی » دوشنبه 22 آذر 1400
منتقد شعر
تا حدی حرفتون درسته ولی به نظر میاد طعم هنوز هم بهترین واژه ای که می شه انتخاب کرد، نباشه

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.