رابطه معنایی میان مصرع ها را لحاظ کنید
عنوان مجموعه اشعار : فکر بسته
شاعر : سعید زارع


عنوان شعر اول : فکر بسته
کسانی عقل را در دیده دارند
ز فرط سادگی مانند خارند
تفاوت در سیاهی و سفیدی
نمی‌بینند ، چون فکر بسته دارند

شاعر : سعید زارع (شاید)

عنوان شعر دوم : در آغوشت بگیرد
مثل سنگ سفت و محکم
اما از قصد بازنده
تا کاغذ در آغوشت بگیرد

شاعر : سعید زارع (شاید)

عنوان شعر سوم : دروغ است
دروغ است تغییر فصل
اینجا ، همه چیز یخ زده است
حتی رگ های درخت سبز
دروغ است
این سرما همیشه هست

شاعر : سعید زارع (شاید)
نقد این شعر از : آرش شفاعی
در شعرهای سپیدتان به نظر من هنوز با اتفاق زبانی ویژه ای که ما را مجاب به خواندن شعر کند، رو به رو نیستیم. به همین دلیل توجه خود را بر شعر کلاسیکتان متمرکز می کنیم. سروده اید:
کسانی عقل را در دیده دارند
ز فرط سادگی مانند خارند
این بیت یعنی اینکه محدود بودن عقل در حوزه دیده های ظاهری را خواسته اید، هجو و ذم کنید. اولاً عقل را در دیده داشتن، تعبیری است که در آن سلامت زبان نادیده گرفته شده است. ثانیاً از این ایراد زبانی که بگذریم به مصرع بعد می رسیم که سادگی فراوان را به خار تشبیه کرده اید. مخاطب در می ماند که وجه شبه میان سادگی و خار چیست؟ خار نشانه ای از گزندگی و نیش زدن و مانند آن است اما چرا ساده؟!
تفاوت در سیاهی و سفیدی
نمی‌بینند ، چون فکر بسته دارند
در این بیت هم نیاز به یک رای مفعولی دارید چرا که تفاوت یک مفعول است و بعد از آن حتماً باید رای مفعولی بیاید. نکته مهم این است که در مجموع این بیت چه حرفی دارد می زند. شما می گویید که کسانی که عقلشان به چشمشان است بسیار ساده اند. چرا که تفاوت میان سفیدی و سیاهی را نمی بینند چون فکر محدودی دارند. رابطه میان ندیدن تفاوت سیاهی و سفیدی و فکر بسته چیست؟ باز ربط این دو به سادگی و باز ربط سادگی به ظاهربینی و عقل به چشم بودن است.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.