توقعتان را از شعر بالا ببرید
عنوان مجموعه اشعار : رباعیات عاشقانه محمّدامین فردوسی
شاعر : محمّدامین فردوسی


عنوان شعر اول : رباعی اوّل
من شاعر شهر زنده رودم بانو

در عشق تویی بود و نبودم بانو

با گردش ناز چشم فیروزه ایت

یک نصف جهان غزل سرودم بانو

محمّدامین فردوسی

عنوان شعر دوم : رباعی دوّم
تنها تنها برای تو خواهم مرد

هر جا هر جا برای تو خواهم مرد

پایم برسد اگر به دنیای دگر

در آن دنیا برای تو خواهم مرد

محمّدامین فردوسی

عنوان شعر سوم : رباعی سوّم
از عطر تو، باد بی هوا بوسه گرفت

در موی تو شد رها، رها بوسه گرفت

باران به هوای بوسه از پنجره ات

از یک به یک پنجره ها بوسه گرفت

محمّدامین فردوسی
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اکر بخواهم نظرم را درباره شعرهای شما در یک سطر خلاصه کنم این است که شما شاعرید و با کمی جسارت می توانم بگویم شاعر خوبی هم هستید. منتها شاعر بودن تنها به چگونه گفتن نیست، به چه گفتن هم هست. اگر حرف های معمولی یا تکراری را با فرم های رنگ و لعاب زده دوباره بیان کنیم، به نظرم هنرمندی معمولی و تکراری هم خواهیم ماند. من می خواهم بگویم که دربارۀ شعر شاعری مانند شما دیگر سطح معمول نقد پاسخگو نیست. نباید انتظار داشته باشید منتقد در شعر شما بگردد و یک غلط وزنی کشف کند تا او را به عنوان منتقد قبول کنید. اتفاقاً منتقد باید در این مرحله که شما هستید، از این مرحله عبور کند و از شما سؤالات سخت بپرسد.
مثل این سوال:
گفته اید:
با گردش ناز چشم فیروزه ایت
یک نصف جهان غزل سرودم بانو
البته که متوجه می شوم از صنعت ارسال المثل و «اصفهان نصف جهان» استفاده کرده اید و حتی برای هنرمندانه تر شدن شعر، اصلاً کلمه اصفهان را نیاورده اید و با استفاده از فیروزه ای خواسته اید به صورت پنهان به اصفهان اشاره کنید. اما سؤال مهمتر این است که خب حالا اصفهان و رابطه اش با شعر را فهمیدیم، آخرش چه؟ بانو اصفهانی بوده است؟ این سطح توقع از شعر به نظرم برای شاعری خوب مثل شما سم است.
در این رباعی اگر بیت اول، یک بیت تحمیلی و ساختنی در نمی آمد، با شاعری جدی که حرف قابل توجهی دارد، رو به رو بودیم:
تنها تنها برای تو خواهم مرد
هر جا هر جا برای تو خواهم مرد
پایم برسد اگر به دنیای دگر
در آن دنیا برای تو خواهم مرد
می بینید که می شود عاشقانه عاشقانه هم سرود اما سطح کشف شاعرانه را از «گردش ناز» و بانوی اصفهانی بالاتر برد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.