پیکر ناز و بی گناه
عنوان مجموعه اشعار : زمستانه
شاعر : سیده زهرا شرفی


عنوان شعر اول : پیچک هرز

در آغوشش گرفت
نرم و آهسته
چه شوری درنوردید از گلش تا عمق هر ریشه
شده داغ از طپش‌های پیاپی
گونه‌های سرخ ارکیده
دل از کف داده ارکیده...
و تن‌های تنیده در هم و
آغوش‌های بس
هوسبازانه‌ی پیچک...
نوازش‌های وحشتناک و
تیز و
مرگبار تیغ‌های سمی پیچک
به روی پیکر ناز و
نحیف و
بی گناه و
سبز ارکیده...
زمین پیچک
به روی ساقه‌ها پیچک
زیر ریشه‌ها پیچک
نمیبیند!
دل از کف؟
نه!
چشم از کف داده ارکیده...
گلی پژمرده در زندان عشقی آتشین!

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
سعی کرده‌اید تجربه‌ای را در قالب شعری نیمایی پیش ببرید. این جسارت برای تجربه‌های جدید خیلی خوب است اما هنوز برای اینکه بگوییم در این قالب به تجربه درخوری دست یافته‌اید، خیلی زود است. برخی دلایل این حرف را به اختصار بیان می‌کنم. اولین مسأله عدم رعایت وزن در برخی موارد است که خب ایراد مهمی است:
در همان ورود که گفته‌اید:
در آغوشش گرفت
نرم و آهسته
کلمه «گرفت» باید «گرفته» می‌بود و کل مصرع پشت سر هم نوشته می‌شد تا وزن درست شود:
در آغوشش گرفته نرم و آهسته
در ادامه، این بند را ببینید:
و تن‌های تنیده در هم و
آغوش‌های بس
هوسبازانه‌ی پیچک...
(اینجا هم تقطیع شعر درست نیست و باعث اختلال در وزن می‌شود
تقطیع درست این است:
و تن‌های تنیده در هم و آغوش‌های بس هوسبازانه‌ی پیچک...)
نوازش‌های وحشتناک و
تیز و
مرگبار تیغ‌های سمی پیچک
صمن اینکه می‌توانستید کلمات قبل از پیچک را با هم قافیه انتخاب کنید تا از ظرفیت موسیقایی قافیه هم به درستی استفاده کنید اما چنین نکرده‌اید.
یک ایراد مهم در شعر شما این است که سختی‌ها و دشواری‌های تصویرسازی را با ساده‌ترین شکل ممکن از سر خود باز کرده‌اید. اصلاً قرار نیست در شعر با آوردن یک صفت همه چیز را از سر خود باز کنیم:
به روی پیکر ناز و
نحیف و
بی گناه و
سبز ارکیده...
پیکر ناز را باید باید نشان دهید، باید ناز بودن آن اندام با کلمات برای مخاطبان نقاشی شود. ضمن اینکه پیکر بی‌گناه یعنی چه؟ حتی در انتخاب صفت هم خوب عمل نکرده‌اید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.