تجربه بیشتری نیاز داریدعنوان مجموعه اشعار : شعر شاداب
عنوان شعر اول : دیدار پگاه
با مرده دلی، تک تک ایام، تباه است
صد تجربه بر صحت این گفته گواه است

گر عینک مشکی کسالت بگذاری
هر صبح خوشت قدر شبانگاه سیاه است

یوسف ز ته چاه نباید بهراسی
آن منصب والای عزیزی پسِ چاه است

در قلب سیاهی، تو درخشنده بمان یار
این درس بزرگی ست که از مکتب ماه است

از پادشهی صاحب صد لشکر تاتار
پیروز تر آن پیر که هم عزم سپاه است

در مذهب و در مکتب و در مدرسه ی ما
نومید شدن اول فهرست گناه است

فردای گرفتار شدن، روز رهایی ست
با رفتن شب نوبت دیدار پگاه است

عنوان شعر دوم : ...
....

عنوان شعر سوم : ...
...
نقد این شعر از : آرش شفاعی
توجه به مضمون سازی در غزل، یکی از دلمشغولی هایی است که اغلب شاعران غزلسرای جوان را به خود جلب و جذب کرده است. این مضمون سازی، بخصوص وقتی با تلفیق قدرت تخیل و زبان آوری شاعر همراه می شود، باعث می شود شعر کلاسیک برای مخاطب دلچسب تر و دوست داشتنی تر شود. بخصوص برای مخاطبان فارسی زبان که به قالب های کلاسیک عادت کرده اند و آنها را دوست می دارند، وقتی در حین خواندن شعر، یکی دو مضمون تازه هم ببینند، لذت مضاعفی از شعر می برند. اما همچنان که گفتم، توفیق در مضمون سازی نیازمند تجربه زیاد و قابل اتکا هم در تخیل و هم در زبان است. نکته مهم این است که معمولاً وقتی شاعر هنوز چندان تجربه ای در شعر ندارد، دستش پیش مخاطب به سرعت رو می شود. یعنی اینکه مخاطب می فهمد که شاعر براساس قافیه سنجی های خود، دست به مضمون سازی زده است. در شعر شما، این موضوع خیلی روست. بخصوص اینکه نتوانسته اید ارتباطی ظریف و توجیه کننده میان ابیات ایجاد کنید. در نتیجه یک بیت شعر شما از عینک مشکی می گوید، بیت بعدی از یوسف درون چاه و در بیت بعد از مکتب ماه درس می گیرید و البته مخاطب حرفه ای هم می فهمد این پراکنده گویی ها به دلیل قافیه (سیاه، چاه و ماه) بوده است. ضمن اینکه در برخی بیتها، زبان هم افت کرده است. مثلاً:
در مذهب و در مکتب و در مدرسه ی ما
نومید شدن اول فهرست گناه است
که به نظر می رسد حداقل مذهب و مکتب یکی شان کافی بود. توصیه من به شما این است که بیشتر بخوانید و بر تجربیات زبانی و تصویری خود بیفزایید. در آینده، مسلط تر و حرفه ای تر خواهید سرود و دنباله روی شما از قافیه ها به این آشکاری نخواهد بود.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.