رعایت وزن را جدی بگیرید
عنوان مجموعه اشعار : مجموعه ندارم
شاعر : معصومه قلی پور


عنوان شعر اول : وقتی تو نیستی
وقتی تو نیستی

سفره انداخته نمی شود

ما روی

زانوهایمان

نان می خوریم


عنوان شعر دوم : نیزه
کتابی

رفته بر نیزه ای

انجیل تورات زبور......؟

تفنگ ها می دانند


تفنگ ها...

عنوان شعر سوم : افسرده
افسرده ترازاین نخواهدشد
بیگانه تر دردین نخواهدشد
با اشک تمساح های تو گفتم
این دل دیگر تمکین نخواهدشد
شادی ما وقف تحمل شد
این زندگی شیرین نخواهدشد
روزی که مالبخند رادیدیم
گفتند این غمگین نخواهدشد
اینجانخوان شاهنامه تا آخر
تهمینه راتسکین نخواهدشد
گاه پشت برزین گاه زین برپشت
این اسب دیگرزین نخواهدشد
باری دل ما بارغم رابرد
بااین هم سنگین نخواهدشد
من دست های کوچکی دارم
بامن کسی نفرین نخواهدشد
نقد این شعر از : آرش شفاعی
سه شعری که از خانم «معصومه قلی پور» به دستمان رسیده است، هریک در حال و هوایی مجزاست. این نشان می دهد او شاعری است که به تجربه های متفاوت و متکثر دست می زند و راه تجربه های تازه را بر خود نبسته است. شعرهای اول و دوم او شعرهایی کوتاه و بی وزن است اما شعر آخری غزل است . شعر آخری البته نتوانسته است نشان دهندۀ کامل تجربه های او در شعر موزون باشد. او در این شعر سعی کرده است از عهدۀ شعر برآید اما در گام نخست که وزن شعر بوده است، از عهده برنیامده است. برای مثال چند مصرع شعر که در وزن دچار اختلال شده است در زیر می آوریم:
با اشک تمساح های تو گفتم
یا
این دل دیگر تمکین نخواهد شد
یا
گاه پشت بر زین گاه زین برپشت
از طرف دیگر برخی تعبیراتی که او در شعر استفاده کرده است، دچار مشکل از نظر زبانی و دستوری است. مثلاً تکمین شدن دل غلط است و باید از تمکین کردن استفاده شود. دقت در این گونه موارد شعر او را بهتر و پیراسته تر خواهد کرد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.