همه اضلاع شعر
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : مانی نیک روشن


عنوان شعر اول : تردید
من من
چه بی ثبات منم من
لبریز و شعله ور ز رویا
مسخ من من سوخ-ت
ت
پ
پ
مم
م
من

عنوان شعر دوم : .
-

عنوان شعر سوم : .
-
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
رويكرد نوشتاري و سطربندي در اين شعر به نحوي است كه حتي نمي توان شعر را به سادگي خواند و متوجه ذهنيت و منظور شاعر شد. آن چه كه مي تواند امكان ارتباط اوليه را با مخاطب فراهم كند شروع بهنگامي است كه زمينه ي همراهي و هم فضايي مخاطب را ممكن مي نمايد. در اين شعر واژگان در يك خلاء مطلق شناور هستند و هيچ كنشي ادبي را نمي توان در آن رديابي كرد. در يك شعر كوتاه چند كلمه اي چندين بار واژه ي «من» مورد استفاده قرار گرفته است كه كاركرد هيچ كدام با ديگري تفاوتي ندارد و در تاويل متن و آزاد سازي مفهوم نهفته در سازه ي بينامتني شعر تاثيري ايجاد نمي كند. اگر بپذيريم كه در اين شعر، شاعر گرايش به رويكردي مدرن دارد بايد اين مدرنيته را در همه ي اضلاع شعر وارد بدانيم. استفاده از شكل شكسته واژگان نافي اين رويه است. در واقع اين به نوعي علامت آن است كه ذهنيت شاعر با اجراي اثر تطبيق ندارد و اين خود مي تواند در تشويش شعر و به تبع آن تشويش ذهن مخاطب نقش مهمي ايفا كند.
اگر چه سابقه شعري شاعر را نمي دانم اما به فرض كم سابقه بودن اين نكته را با تاكيد مي نويسم كه شعر موجود عجيب و غريبي نيست و براي نوشتن شعر نبايد خود را به وضعيتي دچار كنيم كه براي توجيه متن خود دست به شيوه هايي بزنيم كه محصولي ادبي در ادامه ي آن آفريده نخواهد شد. بايد نگاه پيچيده ي خود را به سادگي منتقل كنيم و تربيت چنين ذهن و چشم و زبان و دستي كه بتواند هماهنگ و به تعادل، فرآيندي ارجمند را ممكن نمايد هر چند كاري سخت اسن اما به ممارست در نوشتن و نوشتن و نوشتن به دست مي آيد.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع سال ۱۳۸۰ به من که ...دیدگاه ها - ۲
مانی نیک روشن » شنبه 21 بهمن 1396
باتشکر از شما استاد گرامی و توجهی که مبذول داشتید، در این سیاه مشق قصدم بیان لکنت به صورت لکنت بود و اکنون که دوباره نگاه میکنم جز لکنت نمی بینم. جاداشت وقت بیشتری برای نگارش، تقطیع و نشانه گذاری آن صرف می کردم. تا تفاوت من ها و مِن مِن ها و بقیه جزئیات کار بهتر از آب در بیاید، ممنون که مرا با نقایص آن آشنا کردید.
مانی نیک روشن » شنبه 21 بهمن 1396
باتشکر از شما استاد گرامی و توجهی که مبذول داشتید، در این سیاه مشق قصدم بیان لکنت به صورت لکنت بود و اکنون که دوباره نگاه میکنم جز لکنت نمی بینم. جاداشت وقت بیشتری برای نگارش، تقطیع و نشانه گذاری آن صرف می کردم. تا تفاوت من ها و مِن مِن ها و بقیه جزئیات کار بهتر از آب در بیاید، ممنون که مرا با نقایص آن آشنا کردید.

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.