مطالعۀ شعر را پیگیرانه دنبال کنید
عنوان مجموعه اشعار : بی مجموعه
شاعر : نادیا مقدم فرهی


عنوان شعر اول : ...
به هرس نیاز دارد سر این درخت تنها
که نگاهش از ته شب نرسد به عمق فردا
سر سربلند اویی که تبر نمی شناسد
در ازای وزن یک سر که نمی شود مداوا
به تمام شاخه هایش سر پر دلان علاج است
و برای گرده اش هم تن سر بدار سرما
و اگر نسوزد از این به حصار منجنیقی
که به جای آتش از آن برسد صدای دریا
به امید ساحلی خم بشود سرش که سرها
به خیال خام آبی شده تو درخت تنها

عنوان شعر دوم : ...
.

عنوان شعر سوم : ...
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
این که محور عمودی شعر را بشناسیم و سعی کنیم در تمام شعر، آن را رعایت کنیم؛ یک نقطۀ مثبت و نشان دهندۀ رو به پیشرفت بودن شعرمان است. این که وزن را رعایت کنیم و سعی کنیم با مشکلات و محدودیت های وزن عروضی، سر و کله بزنیم ولی درعین حال حرفمان را هم بزنیم، بازهم یک نقطۀ مثبت است. این نکته‌ها در شعر «نادیا مقدم فرهی» نشان دهندۀ این است که او به درستی راهش را پیدا کرده است و تجربه‌های هدفمندی را در شعر پیش می برد. اینها را گفتیم، این را هم بگوییم که مهم‌ترین پاشنه آشیل شعر او، زبان است. او هنوز نتوانسته است از پس فراز و نشیب‌های زبان به خوبی برآید. تا زمانی که شاعر نتواند به زبانی سهل و ممتنع دست پیدا کند و مخاطب خود را قانع کند که با زبانی شسته رفته در شعر طرف است، هنوز شاعر موفقی نیست. در بسیاری از موارد شعرهای شاعر هنوز دچار گرفتاری های زبانی است. مخاطب به درستی متوجه منظور شاعر نمی شود، شاعر به دلیل وزن مجبور شده است حرف‌هایش را با دست انداز و پیچیدگی به مخاطب منتقل کند و همۀ این‌ها یعنی اینکه شاعر باید همۀ توجه و دقت خود را بر روی زبان بگذارد. مطالعه، مطالعه و مطالعۀ شعرهای موفق و خوب بهترین راه برای قدرتمند شدن در زبان شعر است. به همین دلیل به شاعر توصیه می‌کنم بیشتر از سرودن، بخواند. برای این کار از شعرهای شاعران کلاسیک شروع کند و به شعر شاعران امروز برسد. در زبان شعر دقیق شود، به هنرآفرینی های شاعر در زبان و استفاده‌های خلاقانه از آرایه‌های ادبی توجه کند و شعرهایش را همواره در معرض نقد قرار دهد تا به رشد و تعالی بیشتر در شعر دست یابد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.