کوتاه بلندی ها
شاعر : غلامرضا زربان


لبخند می زنی!
دلم پُر از
کاج های سوزنی!
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
هیچ وقت نتوانسته ام بپذیرم که سیر صعودی تولید شعر کوتاه محصول سرآسیمگی و بی حوصلگی مخاطب امروز شعر است که همین مخاطب هنوز بنا به ذوق و بر اساس نیاز خویش می خواند و کمتر کسی است که باور کند که مخاطب شعر با توجه به نظریه ها و تئوری های ادبی دست به انتخاب بزند. با همین اعتقاد به اصالت شعر و بی اعتقادی به اصالت تئوری های ادبی دو شعر از غلامرضا زربان را مرور می کنیم. در شعر نخست: تو را می بینم/ و تمام گرگ های جهان/ زوزه می کشند!... شاعر به واقع رویکردی مشاهده ای دارد اما سراسر فضای شعر از یک رویکرد ذهنی برخوردار است که امکان تعمیم و توسعه ی شعر را در لابیرنت های فکر مخاطب ممکن می سازد. در این شعر اتفاق و ماجرای شگفتی به وقوع نمی پیوندد اما زیبایی و ضرورت زیبایی باعث شگفتی آور شدن شعر شده است. شعر از زبان ساده ای که شاید هیچ گونه مختصه ی ادبی نتوان برای آن متصور شد سود می برد اما فضای ذهنی و عوالم مکشوفه بینابین شخصیت های واقعه در جذابیت شعر موثر واقع شده اند و از همین رو کنش مفهومی شعر به سادگی دست از گریبان مخاطب برنمی دارد و پیوسته ذهن را در کشف روابط اجزا، به دوباره خوانی شعر وادار می سازد. در شعر دوم اما: لبخند می زنی!/ دلم پُر از/کاج های سوزنی! از آن توجه عام و تاکید خاص خبری نیست. شاعر بی هیچ نشانه آفرینی و حرکت در شعر و بی هیچ اتفاق و پدیده ای شعر را به مخاطب انتقال می دهد. خلوت بودن شعر از خلاقیت های زبانی از یک سو و فقدان جذابیت های معنایی در ناتوانی این شعر نقش پر رنگی دارد و به نظر من در کنار هم بودن این دو شعر می تواند به عنوان نمونه هایی کارگاهی مورد استفاده منتقدان و هنرجویان شعر قرار گیرد. در واقع با توجه به فراز و فرود اعتباری این دو شعر می توان چنین گفت که شعر در ذات هر اتفاقی می تواند پنهان باشد این کار ما ست که آن را پدیدار سازیم.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع (سال ۱۳۸۰) به من که رسیدی بپیچ (سال ۱۳۸۵) اندیمشک پلاک ۹ (سال ۱۳۹۲) این روزها که می گذرد (سال ۱۳۹۲) اهل قبور (سال 1396)دیدگاه ها - ۱
مینا احمدی کهجوق » شنبه 30 اردیبهشت 1396
چه خوب و دلنشین.

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.