کاریکلماتور
عنوان مجموعه اشعار : شادی زارهای شبانه
شاعر : علی نظری سرمازه


عنوان شعر اول : من وتنهایی
من و تنهایی
تنها نیستیم
او مرا دارد
من او را
ما با هم بزرگ شده ایم

عنوان شعر دوم : تنها تویی سرمایه ام
تنها تویی
سرمایه ام
ای سایه
ای همسایه ام

عنوان شعر سوم : سرگردانی خنجر
از خنجر نامردان
تا حنجره ی مردان
یک نقطه ی توفیر است
یک نقطه ی سرگردان
نقد این شعر از : محمد مستقیمی (راهی)
عنوان شعر اول : من وتنهایی
من و تنهایی
تنها نیستیم
او مرا دارد
من او را
ما با هم بزرگ شده ایم

عنوان شعر دوم : تنها تویی سرمایه ام
تنها تویی
سرمایه ام
ای سایه
ای همسایه ام

عنوان شعر سوم : سرگردانی خنجر
از خنجر نامردان
تا حنجره ی مردان
یک نقطه ی توفیر است
یک نقطه ی سرگردان

نقد:
هر سه از یک نوع ادبی است اما شعر نیست پس چیست و چرا شعر نیست زیباست چرا زیباست زیباییش در کجاست ؟ خواندنش لذت‌بخش است اما ارتش از نوع لذت هنری نیست پس چیست؟ این پرسش‌ها را پاسخ می‌دهیم تا این نوع ادبی را بخوبی بشناسیم:
در متن اول اساس کار پارادوکسی است که در واژه‌ی تنهایی است که که اگر این پارادوکس در این عبارت نبود دیگر لذتی در آن نبود یعنی اساس کار این متن کوتاه یک آرایه‌ی است تضاد که با درگیر شدن دو واژه‌ی متضاد پارادوکس یا تناقض‌نما ایجاد می‌شود.
در متن دوم از آرایه جناس و واج‌آرایی استفاده شده و موسیقی سرمایه و همسایه.
و در متن سوم از شکل نوشتاری همسان دو واژه‌ی خنجر و خنجر که نوعی جناس است.
می‌بینید که اساس این سه نوشته بر یک یا چند آرایه است که آرایه‌ها هم از نوع آفرینشی مجازها نیستند و اگر این آرایه‌ها را از این سه متن حذف کنیم چیزی باقی نمی‌ماند و حتی گاهی متن بی‌معنا می‌شود و هیچ ارتباطی با مخاطب برقرار نمی‌کند و این ویژگی اصلی یک نوع ادبی است به نام کاریکلماتور که متأسفانه هنوز ویژگی‌های آن برای اغلب اهالی قلم ناشناخته مانده است ویژگی دیگر این نوع ادبی زندانی بودن در یک زبان است و قابل ترجمه نیست و اما ببینیم لذت حاصل از این نوع چیست که به خواننده منتقل می‌شود بله چون اساس ساختار این نوع بر یک یا چند بازی زبانی است پس لذت حاصل نیز از نوع لذت بازی است نه لذت هنری.
لازم به ذکر است که کاریکلماتور یک نوع بی‌ارزش یا کم‌ارزش نیست فقط باید توجه داشته باشیم که با شعر اشتباه نشود زیرا شعر خلق یک فضای مجازی است که قابل تأویل بوده و بر اساس ذهنیت و احساس و درک خواننده به معنا می‌رسد در حالی که کاریکلماتور این ویژگی را ندارد البته اشتباه نشود که بازی‌های زبانی و آرایه‌های لفظی اگر در خدمت روایت شعر باشد هم زیبا و هم بجاست اما اگر بنیان کلام بر آن نهاده شود کاریکلماتور به وجود می‌آید.

منتقد : محمد مستقیمی (راهی)

محمد مستقیمی با نام هنری (راهی), شاعر , نویسنده, پژوهشگر, مترجم, منتقد در یلدای سال 1330 در روستای چوپانان بخش انارک شهرستان نایین در خانواده‌ای که از پدر انارکی و از مادر بیابانکی بود متولد شد، نسب او از طرف مادر با فاصله‌ی چهار نسل به هنر جندقی و با ...دیدگاه ها - ۳
علی نظری سرمازه » پنجشنبه 28 تیر 1397
درودفراوان برمنتقدمحترم جناب راهی گرانقدر ممنون از بابت نقدی که فرمودید همچنین از شاعرگرامی عباسی مقدم تشکر می کنم
موسی عباسی مقدم » دوشنبه 18 تیر 1397
تنها تویی سرمایه ام ای سایه ی همسایه ام می تواند یک بیت مستقل باشد همچنین این قسمت از خنجر نامردان تا حنجره مردان یک نقطه ی توفیر است یک نقطه ی سرگردان همچنین من وتنهایی تنها نیستیم او مرا دارد ومن اورا ما باهم بزرگ شده ایم می تواند یک طرح باشد
محمد مستقیمی (راهی) » چهارشنبه 20 تیر 1397
منتقد شعر
چون اساس ساختار هر سه بر یک بازی زبانی است که با حذف آن ساختار از هم می‌پاشد هر سه کاریکلماتور است البته کاریکلماتور هم ارزش خود را به عنوان یک نوع ادبی دارد ولی شعر نیست چرا که شعر قبل از گفتار متولد می‌شود و زندانی یک زبان نبست

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.