از چپ به راست ننویسید
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : حسین چمن سرا


عنوان شعر اول : .
سراسر دردم و درمان از این و آن نمی خواهم
و این یعنی که از غیر از شما درمان نمی خواهم
مگر مرهم تو باشی بلکه بهبودی شود حاصل
وگرنه هیچ دارویی از این و آن نمی خواهم
قرنطینه ست و قحط آدم اینجا بی تو ای حوا
الا ای عشق دیرینه پس از تو جان نمی خواهم
دل نوجو همان بهتر که زیر خاک و خاکستر ...
دلم را دوست دارم لیک سرگردان نمی خواهم

گذار عمر تاثیری ندارد بر محبانت
به مهر تو دلم گرم است ، پس آبان نمی خواهم


عنوان شعر دوم : .

بگو بمیر ! / بمیریم با رضایت محض
مرید محض تو هستیم با ارادت محض
نگاه از تو نگه داشتن میسر نیست
به این گناه مُصرّیم با وقاحت محض
نزاده است فلک یک نفر بدیلت را
تو بی بدیل ترینی ؛ تویی اصالت محض
کجاست خانه ی من ؟ نبش آتش عشقت
بعید نیست بسوزم در این حرارت محض

به جز تو هیچ نمی خواهم از خدا به خدا
خودت برای خودم باش ای کفایت محض


عنوان شعر سوم : .

خشک با تر غرق شد ، پنهان و پیدا غرق شد
غرق در خوابند اینان ، گرچه دنیا غرق شد
شب رسید و ظلمت مطلق زمین را در گرفت
خشک با تر غرق شد ، پنهان و پیدا غرق شد
نیل، "هم پیمانه" ی تاریخ ، ظرفیّت نداشت
همچنان فرعونیت زنده ست و موسی غرق شد
بر سراب آرزو های بلندت دل نبند
متکی شد هرکه بر امواج دریا ، غرق شد

این هواپیما به منظور زمین خوردن پرید
هر کسی با ما پرید، امروز با ما غرق شد

شعر چهارم :

چه دانی از حال و روزم ای زن ، تو را ندیدن در عین دیدن،
دل آنچنان برده ای ز من که نمی توان از تو دل بریدن

تو را به شدت امیدوارم تو را به تاکید خواستارم
تو را ندارم ، تو را خمارم ، تو را شدیدا ، تو را اکیدا

چهار عامل برای از پا فکندن من بسنده باشد
تو را ندیدن تو را ندیدن تو را ندیدن تو را ندیدن

چگونه اینگونه زنده ماندن که من ز بعد تو زنده ماندم
حدیث عمر کشیده ام را میان زاغان توان شنیدن

اگرچه خیلی ندارم عادت به ترک عادت به ترک فرقت
زهی سعادت اگر که قسمت شود به آغوش تو رسیدن
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعرهای «حسین چمن سرا» هم امیدوارکننده است و هم اندکی باعث نگرانی. برای مشخص شدن منظورم از این برخورد توأمان با شعرهای شاعر، باید تأکید کنم که این قضاوت دربارۀ شعر شاعری است با حدود 5 سال تجربۀ شعری. اگر همین شعرها را از شاعری می خواندیم که یک دهه در فضای شعر تنفس کرده بود، به طور مشخص می توانستیم موضع خود را در برابر شعر شاعر، روشن کنیم. شاعر این شعرها، با غزل هایی که سروده است نشان داده است، اولاً قریحه و ذوق سرودن دارد. پس از اینکه او به دنبال شعر برود و زندگی و وقت خود را برای شعر هزینه کند نباید نگران بود. خیلی ها سال های فراوانی از عمر خود را صرف می کنند تا در شعر به جایی برسند اما باید همان اول مسیر دیگری را انتخاب می کردند اما دربارۀ شاعر این شعرها به صورتی قاطع و با خیالی آسوده می توان گفت او راه را به درستی آمده است و باید در همین مسیر بماند.
شاعری که رفتاری چنین خلاقانه با زبان دارد که :
تو را به شدت امیدوارم تو را به تاکید خواستارم
تو را ندارم ، تو را خمارم ، تو را شدیدا ، تو را اکیدا
به ما یادآور می شود که آمده است در شعر بماند و سعی می کند، در زاویه های مختلف سرک بکشد، تجربه کند، با زبان بازی کند و از دل آن کشف های تازه برایمان بیاورد.
غزل های شاعر ثانیاً به ما نشان می دهد او مطالعه ای قابل قبول در شعر دارد. زیر و بم های شعر سنتی را می شناسد، در استفاده از قافیه به نسبت متبحر است و از ادبیات گذشته، بهره ای قابل توجه برده است.
اما این شعرها ما را نگران هم می کند. راستش را بخواهید در وجه اول شاید این نگرانی به صورتی وسواسی جلوه کند اما اگر با مطالعه دربارۀ شعر امروز، بخصوص غزل امروز وارد بحث شوید، می فهمید این نگرانی چقدر جدی است. به شاعر هشدار می دهم که از همین امروز باید حواسش باشد که همۀ تکنیک ها و شگردهای شاعری وقتی به درد می خورد که او حرفی برای گفتن داشته باشد. اگر او برای سرودن محض، دست به قلم می شود به سرعت به یکی از همین شاعران غزل سرای مضمون سازی بدل خواهد شد که در غزل امروز کم نیستند. شاعرانی که از چپ به راست می نویسند، قافیه ها را ردیف می کنند و براساس قافیه مضمون درست می کنند. شأن شعر این شاعران در حد سرودن یکی دو بیت خوب تنزل پیدا کرده است و این آسیب در بلندمدت خود را در شعرشان نشان خواهد داد. دنباله روی شاعر از قافیه و ردیف و تحکم آن در شعرش به روشنی دیده می شود. منظور من این نیست که شاعر از سرودن شعر مردف دست بکشد، بلکه منظورم این است که سرودن شعر با ردیف انرژی و حوصلۀ بیشتری می طلبد و اگر شاعر با آسان گیری و تنها براساس مدل قافیه و ردیف و مضمون سازی از دل آن شعر بگوید، دستش به زودی برای مخاطب رو خواهد شد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.