آسان گیری ممنوع!
عنوان مجموعه اشعار : شعرهای وحید شهابی
شاعر : وحید شهابی


عنوان شعر اول : فصل باران
فصل باران شد، بهاران آمد اما ای دریغ
پشت دیوار زمستان حال ما جا مانده است

عنوان شعر دوم : دل نکن
دل نَکَن از من که گر دل بِکَنی
می کنم از تن دلم را و نثارت می کنم

دل نَبُر از من گه گر دل بِبُری
میبُرم من دل زدنیا و فدایت می شوم

عنوان شعر سوم : من یارم مگر
گفتم کمی با من بمان
گفتا که بی کارم مگر؟
گفتم دلم زخمی‌نکن
گفتا که من خارم مگر؟

گفتم غمت مارا گزید
گفتا که من مارم مگر؟
گفتم که همراهم بمان
گفتا که من یارم مگر؟
نقد این شعر از : آرش شفاعی
دوست خوبمان آقای وحید شهابی کلاً هفت بیت شعر برایمان فرستاده اند و البته داوری کردن دربارۀ شعر و یا توانایی شاعری یک نفر براساس هفت بیت شعرش خیلی سخت است. درست ترش این است که بگوییم ممکن نیست اما از آن سخت تر این است که شاعری فکر کند با هفت بیت شعر راهی را آمده است. توصیه ما به این دوست شاعرمان این است که از همین ابتدای مسیر شاعری، سعی کند ساده ترین و سهل الوصول ترین راه ها را کنار بگذارد و این فکر را از سر بیرون کند که با کم کاری و آسان گیری در شعر می توان به جایی رسید. در شعر ایران که قله هایی در ادبیات کهن حضور دارند و شاعرانی بسیار و خوب نیز در شعر امروز، به جایی رسیدن در شعر کاری بسیار بسیار مشکل است. می گویند شاعر شدن در ایران مثل برگزیده شدن در برزیل در تیم ملی فوتبال است. همانگونه که همه کوچه پس کوچه های برزیل پر است از فوتبالیست های با استعداد و تکنیکی و برای انتخاب شدن به عنوان یکی از 22 بازیکن تیم ملی برزیل باید سخت کار و تمرین کرد، در ایران نیز شاعر شدن همانقدر سخت است، در کشوری که مردمش در همۀ لحظات زندگی شان شعر حضور دارد، شاعران جوان بسیار با استعدادی دارد و بیش از هر کشور دیگری در سال در آن کتاب شعر منتشر می شود. برای نخستین کار به دوست شاعرمان توصیه می کنیم، به فوریت و کثرت شعر بخواند. چرا که در برخی از همین بیت ها مثل این بیت:
دل نکن از من که گر دل بکنی
می کنم از تن دلم را و نثارت می کنم
ایراد وزنی وجود دارد. شاعر باید به جای «دل بکنی» می گفت «دل برکنی» تا وزن شعر درست شود.
در بیتی دیگر ایراد زبانی و دستوری هست. مثلاً اینجا:
گفتم دلم زخمی نکن
که «را» ی مفعولی به ضرورت وزن حذف شده است و همین یک ایراد در زبان شعر محسوب می شود.
امیدواریم دوست شاعرمان سعی کند یک شعر کامل و چند بیتی بسراید که بهتر بتوان دربارۀ کارش صحبت کرد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.