روایت ناقص
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : علي صادقي


عنوان شعر اول : .
بارِ سفر بستیم و مقصد آسمان شد
راهی شدیم و جاده با ما توأمان شد

تا ساحل و‌ دریا سفر کردیم و دیدیم
عشقی فراتر از خدا در ما عیان شد

وقتی که جا دادی مرا در بازوانت
آغوش تو مانند دریا بی کران شد

آغوش تو دریا شد و من مثل صخره
هی خوردم از تو، تا که نامم دلستان شد

آن دم که بوسیدم لبت را بی مهابا
یکباره دنیا ایستاد و بی زمان شد

بوسیدمت بوسیدمت بوسیدمت تا
آغوشمان آغوشمان آتش فشان شد

آتش گرفتی از تبِ هر بوسه از من
ققنوس شد خاکسترت آری چنان شد

دیوانه وار از انزلی تا آسمان ها
رفتیم و این ها داستانی جاودان شد

علی صادقی

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شاعر در این شعر در حال روایت است. یک طرف روایت، راوی است و یک طرف «تو»یی که معشوق است. شاعر قرار است روایتی از برخورد میان دو این نفر بیان کند. البته ما در این روایت هیچ چیزی از طرف دوم روایت یعنی معشوق نمی بینیم. معشوق اگرچه آنقدر از نظر راوی مهم است که آغوشش به دریای بی کران تشبیه شده است و بعد به آتش فشان و بوسیدنش باعث شده است دنیا بایستد و بی زمان بشود؛ هیچ وجه قابل حس کردنی در شعر ندارد. معلوم نیست او کیست؟ چه شکلی است؟ چه خلق و خویی دارد؟ روایتی که در آن شخصیت پردازی گم شده باشد، روایتی ناقص است و ما هم در این شعر تنها شاهد این هستیم که راوی روایتی یک طرفه ارائه می دهد و این روایت، در حد یک توصیف باقی می ماند چرا که کنش و واکنشی واقعی میان دو سمت روایت وجود ندارد. شخصیت پردازی و زنده کردن دو طرف روایت و برقراری دیالوگ میان آنان است که روایت را ایجاد می کند.
در همین توصیف ابتدایی که در این شعر می بینیم، بازهم برخی توصیفاتی که شاعر بیان کرده است، مبهم است. مثلاً این بیت دقیقاً یعنی چه:
آغوش تو دریا شد و من مثل صخره
هی خوردم از تو، تا که نامم دلستان شد
یک طرف تشبیه دریاست و دیگری صخره، معشوق دریاست و راوی صخره. دریا صخره را مورد حمله قرار می دهد یا به تعبیر شاعر «هی خوردم از تو» خب نتیجۀ این فرآیند که در آن دریا به سمت صخره هجوم می آورد و صخره هی از دریا می خورد، چیست؟ نامم دلستان شد! یعنی اگر دریا و صخره ای داشته باشیم و صخره ای از دریایی سیلی بخورد، نتیجۀ نهایی این است که نامش دلستان می شود؟ دلستان شدن نام اصولاً یعنی چه و نسبت آن با تصویر صخره و دریا چیست؟

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.