در تقلید توقف نکنید
عنوان مجموعه اشعار : _
شاعر : رضا جمشیدی


عنوان شعر اول : تولد عشق
زاده شد این عشق، در چشمانِ ما
آمدی این عشق شد مهمانِ ما
تابشِ خورشیدِ زیبایِ رُخَت
می‌کُشد این بارشِ بارانِ ما
تا قیامت از تو من دم می‌زنم
هست این زیباترین پیمانِ ما
دست‌های تو به دورِ گردنم
حلقهٔ گل گشته سرگردانِ ما
می‌کِشد شیطان تمنایِ سجود
دیده رویِ دلبرِ رقصانِ ما
نیست ابراهیم هَم هم‌رزمِ تو
بت شدی و شورِ تو شیطانِ ما
کفر باشد روی‌گردانی زِ تو
کفر گفتم، کفر شد ایمانِ ما
قافیه چشمانِ تو گردیده است
مردمِ چشمت شده دیوانِ ما
ای خدا عشق و رضا از ما نگیر
پس‌نگیر از ما سر و سامانِ ما

عنوان شعر دوم : _
_

عنوان شعر سوم : _
_
نقد این شعر از : آرش شفاعی
راستش را بخواهید خودم هم می دانم برخی چیزها در ابتدای مسیر و تجربۀ شاعری کاملاً طبیعی است و باید اتفاق بیفتد اما اگر در همین ابتدای مسیر دربارۀ آن به شاعر هشدار لازم داده نشود، ممکن است او فکر کندکه در مسیر درست قدم برمی دارد و در پی اصلاح مسیر خود نخواهد بود.
شعری که از شما می خوانیم، نشان دهندۀ استعداد و هنروری شماست. شناشندۀ این که شما با اضافه شدن تجربه، دانش و آگاهی های ادبی تان در مسیر شعر امروز می توانید، پیش بروید و پیشرفت کنید. این را باید بدون تعارف از من بپذیرید اما باید بدون رودربایستی این را هم از من بپذیرید که چیزی که امروز نوشته اید و برای ما فرستاده اید، ربطی به شما ندارد. برای خودتان سؤال نیست که چطور ممکن است جوانی در قرن بیست و یکم در زمانه ای که همه چیز در انقلاب اطلاعاتی و ارتباطاتی غرق شده است، در زمانه ای که سرعت و کیفیت زندگی با هیچ دوره ای در پیش از خود قابل مقایسه نیست، دقیقاً جوری حرف بزند و حرف هایی را بزند که یک پیرمرد خستۀ قرن ششم هجری می زده است؟ به نظر شما این بیت ها:
می‌کِشد شیطان تمنایِ سجود
دیده رویِ دلبرِ رقصانِ ما
نیست ابراهیم هَم هم‌رزمِ تو
بت شدی و شورِ تو شیطانِ ما
کفر باشد روی‌گردانی زِ تو
کفر گفتم، کفر شد ایمانِ ما
تکرار همان حرفهای عرفای سالخوردۀ قرن ششم و هفتم نیست؟ درحالیکه قطعاً شما زاویۀ نگاه دیگری به جهان دارید، دردهای تازه، مشکلات پیچیده و حرف های جدید. تقلید از زبان گذشتگان در ابتدای مسیر شاعری اتفاق می افتد و به نظرم طبیعی هم هست اما باید حواستان باشد در این تقلید و تأثیرپذیری متوقف نشوید که در آن صورت شعرتان به زمانه و زندگی خودتان بی ارتباط خواهد بود.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.