قانع کردن مخاطب سخت است




عنوان مجموعه اشعار : جاده
شاعر : امیرحسین اخوان


عنوان شعر اول : احتضار
تَکیده قامت شعرم ز بعد هجر حبیب
شکسته قامت و دالم، درست عکس رقیب

نه اینکه خسته‌ام و شاکیم، نه جان خودت
فقط همین که نمانده دگر نشان ز شکیب

حروف دفتر ذهنم کم‌اند پیش شما
به عکسِ دفتر قلبم که عاشق است و نجیب

ببخش اینکه برایت دچار تکرارم
به لطف خود تو ببخشا و کم بکن ز نهیب

سرم حوالیِ شرجیِ کیش و هرمزگان
دلم کویر و ندارد ز یار سهم و نصیب

تنی که رو به حجاز است و باز محتضر است
نبسته دل به طبیبی، تویی فقط تو طبیب

به سوی قله که رفتی کمی تفکر کن
که داشت ارزش این اوج را وداع حبیب؟

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اینکه شاعری می تواند از پس قافیه و ردیف و وزن برآید و تا حدی که ارتباط میان او و مخاطب برقرار شود، موفق است نشان دهندۀ این است که او در شاعری توانمندی دارد، استعداد دارد و می تواند با فعالیت و مطالعه و استمرار، به مرزهای روشنی در شعر و ادبیات برسد. در این شعر، شما توانسته‌اید رعایت وزن و قافیه را بکنید و از پس شعری بدون ردیف برآیید. این در حد خودش موفقیتی است اما اگر از من بپرسید که این شعر، کامل است جوابم این است که نه، این شعر نشان دهندۀ حداکثر توانایی های شما در شعر نیست و باید جدی و کوشنده در شعر پیش بروید. دو دل نباشیدو تصمیم بگیرید در شعر به مرحله ای برسید که خودتان و هر مخاطبی را قانع کنید شعر خوب و درست و کاملی خوانده است. راستش را بخواهید در این اثر، احساس مخاطب این است که شاعر سختی بسیار کشیده است تا به هر شکل ممکن چاله های وزن را پر کند، شعر را پیش ببرد و بیت ها را تمام کند. این عرق ریزی و رنج شاعر برای سرودن در تمام اثر، مشهود است. ببینید:
ببخش اینکه برایت دچار تکرارم
به لطف خود تو ببخشا و کم بکن ز نهیب
مصرع اول را باری به هرجهت می شود پذیرفت، اگرچه جای این سوال هست که برایت دچارتکرارم دقیقاً یعنی چه؟ یعنی چیز تازه ای برایت ندارم؟ اما مصرع دوم این شعر با مصرع اول چه ربطی دارد؟ در این مصرع « به لطف خود تو ببخشا و کم بکن ز نهیب» اولاً که در مصرع قبلی یکبار درخواست بخشش کرده اید و تکرار این ببخشا، فقط تکرار مکررات است. سؤال دیگر این است که «کم بکن ز نهیب» در ادامۀ حرف قبلی است؟ آیا معشوق به عاشق نهیب می زده است که چرا دچار تکراری؟ یا اینکه این نهیب آمده است تا قافیۀ این بیت تکمیل شود؟ کمااینکه «تو» در مصرع دوم نیز حشو است. اگر شاعر سعی کند از این ایرادها در شعرش کمتر شود، موفق خواهد شد مخاطبش را قانع کند که شعر خوانده است، شعر کاملی هم خوانده است.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.



دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.