باز هم مشکل رباعی
عنوان مجموعه اشعار : با سلام مجموعه ندارم
شاعر : سعیده کرمانی


عنوان شعر اول : ریشه
با تکیه به دست ریشه بر می خیزم
کوهم که به جنگ تیشه بر می خیزم
دریا شده ام که هرچه سنگم بزنند
مواج تر از همیشه بر می خیزم

عنوان شعر دوم : چتر
با اینکه به دست باد امروز شکست
یاد آور لحظه های شیرین من است
این چتر اگر نبود آیا میشد
یک مرتبه با تو زیر یک سقف نشست ؟

عنوان شعر سوم : شعر کودک
تو بغلم نشستی
ولی فکر فراری
هی میری این ور اون ور
مگه دوسم نداری

بادکنک چاقالو
تو نیستی مثل هرکی
وقتی فشارت می دم
قول بده که نترکی
نقد این شعر از : آرش شفاعی
سه شعری که از شما می خوانیم نشان دهندۀ دو چیز است. اول اینکه تجربۀ سرودن را به یک فضا و یک قالب محدود نکرده اید و مثلاً در این سه شعر، دو رباعی و یک شعر کودک از شما می خوانیم. این امر را باید به دیدۀ تحسین نگریست. اینکه شاعری خود را بخصوص در مراحل نخستین شاعری ( سه سال شاعری را جزو مراحل نخستین شاعری می دانیم!) به یک فضا و یک قالب محدود نکند، روحیۀ جست و جوگری داشته باشد و در فضاهای مختلف وارد شود، امر مهمی است. نکتۀ دوم این است که شما دارای قریحۀ خوبی در سرودن هستید و هر سه شعر شما دارای حس خوبی است و نشان می دهد به پشتوانۀ این استعداد می توانید بیشتر و بیشتر در شعر پیشرفت کنید. اینها به کنار، دربارۀ رباعی هایتان باید بگویم رباعی های شما هم ( بخصوص رباعی اول) به معضل قریب به اتفاق رباعی هایی دچار است که این روزها می خوانیم و می شنویم. یعنی معضل بیت اول های بیکار و وزن پر کن. شاعران ما عادت کرده اند در رباعی سرایی اول بیت دوم خوبی بگویند و براساس آن یک بیت اول بسازند. به همین دلیل در بسیاری از رباعی هایی که ما در جلسات مختلف می شنویم، در مطبوعات یا فضای مجازی و در مجموعه های شعری منتشر شده می خوانیم، می توان به راحتی بیت اول شعر را حذف کرد و هیچ آسیب معنایی و زیبایی شناسانه ای به شعر وارد نشود. در همین رباعی شما شعر دقیقاً در بیت دوم اتفاق می افتد و بیت اول نتوانسته است فضای معنایی و انسجامی با بیت دوم داشته باشد و به راحتی قابل حذف است. این اتفاق در رباعی دوم کمتر است، اگرچه در رباعی دوم قافیه جان و خونی ندارد و نمی تواند به موسیقی شعر کمکی کند. شعر کودک تان هم شعر خوبی است و نشان می دهد اگر به صورت متمرکز در این حوزه فعالیت کنید، به جلسات نقد و بررسی شعر کودک بروید و با تجربه های شاعران موفق در این حوزه بیشتر آشنا شوید، می توانید سریع تر رشد کنید و جایی در میان شاعران این حوزه باز کنید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.