مطالعه کنید و بازهم مطالعه کنید
عنوان مجموعه اشعار : غزلیات
شاعر : Sajjad Zarei


عنوان شعر اول : لعنت
به من و تو به همه عالم و آدم لعنت
کار و باری که نشد وفق مرادم لعنت
ظاهرم ساکت و ارام و درونم فریاد
به چنین ساکتی و نعره و دادم لعنت
هر دم و ثانیه ای فکر تو آید به سرم
به همان ثانیه ها و به همان دم لعنت
مصلحت بود که پا روی دلت بگذاری
به همان لحظه که حق را به تو دادم لعنت
به همانها که همه پر شده اند از تزویر
به کسانی که نرفتند ز یادم لعنت
وعده ی داوری حق به دل سنگ دهم
به امیدی که چنین دل بنهادم لعنت
این همه کینه و سجاد؟! ندارم باور
به همه باورم و کینه و دردم لعنت

عنوان شعر دوم : لعنت
به من و تو به همه عالم و آدم لعنت
کار و باری که نشد وفق مرادم لعنت
ظاهرم ساکت و ارام و درونم فریاد
به چنین ساکتی و نعره و دادم لعنت
هر دم و ثانیه ای فکر تو آید به سرم
به همان ثانیه ها و به همان دم لعنت
مصلحت بود که پا روی دلت بگذاری
به همان لحظه که حق را به تو دادم لعنت
به همانها که همه پر شده اند از تزویر
به کسانی که نرفتند ز یادم لعنت
وعده ی داوری حق به دل سنگ دهم
به امیدی که چنین دل بنهادم لعنت
این همه کینه و سجاد؟! ندارم باور
به همه باورم و کینه و دردم لعنت

عنوان شعر سوم : لعنت
به من و تو به همه عالم و آدم لعنت
کار و باری که نشد وفق مرادم لعنت
ظاهرم ساکت و ارام و درونم فریاد
به چنین ساکتی و نعره و دادم لعنت
هر دم و ثانیه ای فکر تو آید به سرم
به همان ثانیه ها و به همان دم لعنت
مصلحت بود که پا روی دلت بگذاری
به همان لحظه که حق را به تو دادم لعنت
به همانها که همه پر شده اند از تزویر
به کسانی که نرفتند ز یادم لعنت
وعده ی داوری حق به دل سنگ دهم
به امیدی که چنین دل بنهادم لعنت
این همه کینه و سجاد؟! ندارم باور
به همه باورم و کینه و دردم لعنت
نقد این شعر از : آرش شفاعی
با تحربه های کوتاهی که در عرصۀ شعر دارید، باید گفت تنها غزلتان در مجموع خوب و امیدوار کننده است. توانسته اید از پس وزن و قافیه در حد قابل قبولی بربیایید و شعر را به سلامت به آخر برسانید. این برای شروع خوب است اما اگر قرار است حضوری جدی و حرفه ای در شعر داشته باشید، هنوز راه زیادی در پیش رو دارید و نباید از مطالعه و تمرین و نوشتن و خط زدن یک آن غافل شوید. شعر در ظاهر هنر راحتی است. برخی کلمات را به روی کاغذ بیاورید و بنویسید و عرضه کنید. اما اگر این نوشتن و عرضه کردن حاصل و نتیجۀ مطالعات برنامه ریزی شده و طولانی در شعر و نقد ادبی نباشد، پس از مدتی انبان ذوق و هنرتان خالی می شود و دیگر چیزی برای عرضه نخواهد داشت. برای مثال در همین شعر اگر تجربه داشتید و قبل از آن شعری با ردیف اینگونه سروده بودید، می دانستید که اینچنین ردیفی در ادامۀ شعر دست شما را خواهد بست و شعر را دچار مشکل یکنواختی مضمون و ساختار خواهد کرد. شاعران باتجربه و حرفه‌ای در انتخاب این ردیف ها معمولاً سعی می کنند به گونه ای عمل کنند که بتوانند با ایجاد تغییراتی در ساختار یا مضمون با شگردها و تکنیک های مختلف، شعر را از یکنواختی خارج کنند و آن را در مسیر جدیدی پیش ببرند. این امر همچنان که گفتم نیازمند تجربه است و تا زمانی که به این تجربه دست نیافته اید، این گونه ایرادات در شعر شما طبیعی است.
توصیۀ اکید به شما این است که هیچ بهانه و عذری برای کم خواندن و مطالعه نکردن برای خود نتراشید. اینکه کسی شاعر باشد و بگوید اطلاعات اندکی دربارۀ وزن شعر دارد، به خودی خود نشان دهندۀ ضعف و کم کاری است. چنین توجیهی برای هیچ شاعری پذیرفته نیست و به همین دلیل بهتر است در اولین و سریع ترین فرصت، به مطالعۀ دانش عروض و ضرورت های استفاده از اوزان عروضی و وزن شعر بپردازید و در کنار آن مطالعۀ مستمر شعر شاعران بزرگ امروز و دیروز را نیز از یاد نبرید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.