باید و نباید شعر سیاسی
عنوان مجموعه اشعار : آیه های احساس
شاعر : پرویز قره باقری


عنوان شعر اول : شهید

چه زیبا رفتی و با رفتن خود
شهادت را به جان خود خریدی
چه زیبا پای دینت ایستادی
زمین افتادن ما را ندیدی

رفیقانت همه ناکام ماندند
تو رفتی و به کام خود رسیدی
همه در اول این راه ماندیم
تو یکباره به بام خود رسیدی...

سال۹۵

عنوان شعر دوم : آتش به اختیار
غزلی در انتقاد از برخی مسئولین دزد کشور و برخی از قاضیان کدخدامنش دستگیر شده ی قوه قضاییه.

برخیز به پا! اگر که پایی داری
فریاد بزن اگر صدایی داری

وقتی که به دور تو قفس می بافند
دیگر چه امیدی به رهایی داری؟

در سفره ی نفتی که به دورش جمعند
انگار نه انگار که جایی داری

جز ما نکشد دزد ده و دهکده را
دلخوش منشین که کدخدایی داری

آنان به خدا خدایشان می نازند
یادت نرود تو هم خدایی داری...

مهر ۱۳۹۸

عنوان شعر سوم : آدینه

میان روزها آدینه ام نیست
نشان از آهوی دیرینه ام نیست

به من گفتی که عاشق شو دوباره
دلی دیگر درون سینه ام نیست.

سال۸۵
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعرهای شما نشان می دهد که در مسیر تبدیل شدن به شاعری حرفه ای گام بر می دارید و با سرعتی اگرچه کم سعی می کنید در ساحت های مختلف شعر قدم بردارید و تجربه های مختلف را بیندوزید. این کار، خوب است و برای هر شاعری نیاز است اما اگر سرعت این تجربه اندوزی ها کم باشد و حالت تقننی و گاه به گاه به خود بگیرد، به کار شاعر حرفه ای نمی آید. شاعر حرفه ای ناچار است از همه فرصت هایی که برایش فراهم است، استفاده کند و سعی کند بدون از دست دادن هر فرصتی در راه تبدیل شدن به یک شاعر شش دانگ و حرفه ای بهره ببرد. راستش با شعر دوم شما چندان موافق نبودم. از این منظر که شاعر نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی در پیرامون خود واکنش نشان دهد و درد اجتماع داشته باشد، امری پسندیده است اما مسأله در اینجاست که واکنش به یک رویداد سیاسی و اجتماعی باید چگونه باشد؟ واکنش یک هنرمند یا شاعر آیا باید با واکنش فردی عادی در جامعه یا مثلاً با واکنش یک روزنامه نگار که دارد مقاله ای درباره فساد اقتصادی می نویسد فرقی کند؟
این بیت شعرتان را با هم مرور کنیم:
در سفره ی نفتی که به دورش جمعند
انگار نه انگار که جایی داری
شاید شما به عنوان یک شاعر باید بیش از مردم عادی نسبت به زبان حساس باشید. شاعر باید ماده خام شعرش را از دل زبان روزمره و آنچه در اجتماع جاری و ساری است بگیرد، اما باید به آن چیزی بیفزاید. ترکیب «سفره نفتی» خوب بود اگر شما از ان بهره ای شاعرانه می بردید. نسبتی میان این کلمات و کلمات دیگر برقرار می کردید، از طنز بهره می بردید یا بالاخره کاری می کردید که از ظرفیت بیان غیرمستقیم بهره ببرید. این اتفاق در شعر شما نیفتاده است. در شعر شما کاری در زبان و تخیل صورت نگرفته است و زبان و تخیل است که شعر را می سازد. شاید اگر تصویر به دور کسی قفس بافتن ( که البته آنهم جدید نیست) نبود، می شد به راحتی گفت آنچه سروده اید شعر نیست چون از عنصر تخیل بی بهره است. شعر سیاسی و اجتماعی سرودن خوب است به شرطی که حاصل کار مخاطب را قانع کند که دارد «شعر» می خواند!

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.