زمین زدن وزنۀ اول
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : علی ظاهری


عنوان شعر اول : ارمغان عشق
چه نغمه ایست که بریده است امان عشق را؟
و قاصرانده است از قلم بیان عشق را؟

چه خنده ایست که فرشتگان ز شوق دیدنش
بدست ماه می دهند ارمغان عشق را؟

چه باوریست که جهان دوباره باز می کند
به سمت من دریچه های بازوان عشق را؟

چه لحظه ایست که ستارگان مفاخره کنند
برای واژگان و شعر داستان عشق را؟

چه عاشقیست که شبیه من ز شور عطر تو
گره زند تمام هفت آسمان عشق را؟

بیا که خنده های تو شکوفه ریز می کند
دوباره در حوالی دلم جهان عشق را

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
وزنه برداری را در نظر بیاورید که هنوز در مراحل نخستین کارها و تمرینات ورزشی است، عضلاتش قدرت چندانی ندارد و مسابقات زیادی نداشته است، اگر چنین ورزشکاری در نخستین مسابقه اش وزنه ای بسیار سنگین انتخاب کند، احتمال اینکه در این مسابقه به موفقیتی دست پیدا کند، زیاد است. شاعر ما نیز در این شعر، همان کار را کرده است. انتخاب شعری با وزن دوری و ردیف نسبتاً بلند اسمی، یکی از کارهایی است که از عهدۀ شاعرانی با تجربه و تمرین زیاد بر می آید اما شاعر این کار را کرده است و نتیجه آن شده است که شعرش با همۀ تلاشی که شاعر به خرج داده است، شعر چندان موفقی از نظر زبانی و موسیقایی نشده است.
برای مثال در بیت نخست که مهمترین بیت شعر است، شاعر یک اشتباه زبانی آشکار دارد:
چه نغمه ایست که بریده است امان عشق را؟
و قاصرانده است از قلم بیان عشق را؟
چنان که احتمالاً می دانید، در اینجا شکل استفاده از زبان درست نیست و ما در زبان فارسی، «قاصرانده» نداریم.
از نظر موسیقی نیز تمام «که» هایی که شاعر در بیت ها استفاده کرده است ( چه باوری است که...) باید به صورت هجای بلند تلفظ شوند یعنی باید های آخر به جای اینکه کسره تلفظ شود، به صورت حرف «ه» تلفظ شود که این هم ایرادی است در موسیقی. این ایراد در این بیت دوبار تکرار شده است:
چه لحظه ایست که ستارگان مفاخره کنند
برای واژگان و شعر داستان عشق را؟
که در اینجا علاوه بر که، مفاخره هم باید به صورت «مفاخرِه» تلفظ شود.
البته این ایرادها نباید باعث شود شاعر از تجربه کردن و تمرین کردن دست بکشد. باید بیشتر خواند و نوشت و تمرین کرد تا به آن تجربه و توانایی که در ابتدا گفته شد، دست یافت.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.