شاعر، باید رندی هم بلد باشد
عنوان مجموعه اشعار : غزل
شاعر : گرشاسب طاهری


عنوان شعر اول : غزل
جایی که زندان بان و زندانش زیاد است
حتما معلم با دبستانش زیاد است!!!!

قطعا ریاضت کش به بادامی بسازد
هر کس که بدبخت است ایمانش زیاد است

حقی نمیخواهم،
چرا؟
چون روستایم،
رعیت کمی دارد ولی خانش زیاد است!

آزادی استقلال....آبادی و شادی
شهرم پر از بن بست....میدانش زیاد است.

ای چاق قحطی خورده لاغر لقمه بردار
شاید پنیرش کم ولی  نانش زیاد است

در بانک ها سرمایه ات با سودِ بسیار
هرجا که دریا هست بارانش زیادست

قربانتان  تقصیر در ذات  شما نیست
هرکس که قربان است قربانش زیاد است
عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
اول این که این غزل از آن غزل هایی است که مشخص نیست باید آن را شعر جدی محسوب کرد یا شعر طنز! آیا این ایراد است؟ شاید باشد به این دلیل که شعری که تکلیف خودش را با مخاطب روشن نمی کند، از طرف مخاطب هم جدی گرفته نمی شود. دوم اینکه وقتی دست شاعر بیش از حد برای مخاطب رو باشد، باز هم مخاطب با شعر برخوردی صددرصد و حرفه ای ندارد. در این شعر، حداقل مخاطب حرفه ای می فهمد که شاعر به شدت تحت تأثیر قافیه ها بوده است. یعنی ردیف کردن قافیه ها، باعث پرورده شدن مضمون ها شده است. شاعر حرفه ای حتی اگر تحت تأثیر قافیه هم باشد، چنان شعر را چفت و بست می دهد که دستش اینقدر رو نباشد. سومین نکته که به نظرم مهمترین نکته است، این است که در شعر باید به ریزه کاری ها و رندی هایی توجه داشت که باعث می شود سطح شعر یک پله از چیزی که هست بالاتر رود. به این بیت دقت کنید:
آزادی استقلال....آبادی و شادی
شهرم پر از بن بست....میدانش زیاد است.
در این جا به نظر می رسد، یک توجه لازم را صورت نداده اید. آزادی و استقلال ( اگرچه میدان استقلال به شهرت میدان آزادی نداریم) می توانند نام یک میدان باشند یا بهتر است بگوییم به سرعت نام میدان بودن آنها به ذهن مخاطب می رسد اما شادی و آبادی چنین نیستند. به همین دلیل مخاطب احساس می کند شما بخشی از بیت را خالی داشته اید و باید با وزن پر می کرده اید، به همین دلیل به سمت آبادی و شادی رفته اید.جناس میان این کلمات و آزادی، کمکی به مضمونی که در ذهن داشته اید نکرده است و به همین دلیل به نظر می رسد، بیتی که می توانست خوب از کار درآید از دست رفته است.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.