پخته خواری تا کی؟
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : حسین چمن سرا


عنوان شعر اول : .
نخواه، داسِ عدم در کمین من باشد!
تو باش، تا که «ابد» خوشه‌چین من باشد

من از سراب و بیابان و خار خسته شدم
چقدر طالعِ مجنون، قرینِ من باشد

چقدر -چشم‌دوان- در پی‌ات بپیمایم
چقدر خاکِ توهّم، زمینِ من باشد

در انتظار تو ای دستِ یاریِ کاری
چقدر اشک‌فشان، آستینِ من باشد

قرار نیست اگر در کنار من باشی
خدا کند که عدم، بعد از اینِ من باشد


عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعر بر مبنای تضادی که میان «ابد» و «عدم» وجود دارد، بنا شده است. شاعر سعی کرده است در اول و آخر شعر به این موضوع بپردازد و با استفاده از این تضاد و تقابل برای شعرش ساختار و چهارچوبی بیافریند و در داخل این چهارچوب حرکت کند و به این ترتیب بتواند محور عمودی شعر را تا انتها حفظ کند. در این مسیر، باید گفت که شاعر توفیق داشته است و شعر در همین محور در حال پیشرفت به سمت جلو و در نهایت رسیدن به نقطۀ پایان است. منتها ایرادی که در این میان وجود دارد این است که شاعر دو مفهوم کاملاً ذهنی را انتخاب کرده است. ابد و عدم مفهوم هایی کلی و ذهنی است. شاعر برای رهایی از این معضل باید سعی می کرد به تخیل خود پرواز دهد و با آفریدن و عرضۀ تصویرهایی عینی، ملموس و جاندار این مفهوم ها را از کلیتی که به آنها دچارند، خارج می کرد. شاعر البته تلاش هایی کرده است اما ایراد در اینجاست که این تصویرها آنقدر تکراری است و آنقدر در حافظۀ ادبی مخاطبان با آنها بازی شده است که جانی برای نجات دادن شعر ندارند. تخیل شاعر به کجاها رفته است: بیابان و مجنون و نیز آستین اشک فشان. این تصویرها در شعر گذشتگان ما هزاران هزار بار تکرار شده است و استفادۀ شاعر از آنها نیز با خلاقیت و کشف همراه نیست. قصۀ بیابان گردی مجنون برای شاعر همان چیزی است که در دیوان های شاعران گذشته، خوانده ایم و چیز تازه ای در این تصویرپردازی از این شعر خاص، گیرمان نمی آید. به نظر می رسد شاعر برای اینکه به شعرش حرکت و تکانی بدهد، باید از پخته خواری و استفاده از گنجینۀ ادبی گذشتگان دست بکشد و به تخیل خود اجازه بدهد که به دنبال کشف های تازه برود. در آن صورت است که این شعر و این شاعر حرف تازه ای برای مخاطب دارد و مخاطب خود را به پیگیری سروده هایش ترغیب می کند.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.