خیال فدای زبان شده است
عنوان مجموعه اشعار : مریم
شاعر : شهاب مهری


عنوان شعر اول : سنجاق
سنجاق شده بر شب زلفِ تو ستاره
یا ابر شهاب است که باریده دوباره؟

انگار که گیسوی دماوند، پریشان
هست و فوران کرده به اطراف شراره

دریایِ مذابی شده در دشت سرازیر
چشم تو به "البرز" کمی کرد اشاره

شاعر وَ منجم شده خیام، همین که
کرده است به منظومه ی چشمِ تو نظاره

عطار که آثارِ لبِ مستِ تو را دید
در شعرِ خودش ریخت از این شهد و عصاره

(ای) دردانه ی تاریخِ غزل های معاصر
چون تو نتوان یافت در این قرن و هزاره
عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
«سنجاق» شعر به نسبه خوبی است. نسبت خودش و مخاطبش را به خوبی تعریف می کند و سعی می کند در دایرۀ یک شعر عاشقانه و احساساتی به درستی و خوبی حرکت کند و همین که شاعر در ایجاد و ارائۀ مضمون های تازه سعی در فعالیت خلاقانه و شاعرانه دارد و سعی می کند تصویرهای خوب و قابل توجهی بیافریند، قابل ستایش است و باید به شاعر تأکید کرد که باید همین مسیر قابل توجه و روشن را ادامه دهد و دنبال کند. اما باید به یاد داشته باشد هرچقدر بر خلاقیت تصویری و تخیل خود متکی باشد، اما در عین حال به دیگر عناصر شعر بخصوص زبان کم توجه یا بی توجه باشد؛ زحمت ها و هنرآفرینی های او از دست می رود. برای مثال:
انگار که گیسوی دماوند، پریشان
هست و فوران کرده به اطراف شراره
شاعر تصویری را آفریده است که در جای خود، انرژی و ظرفیتی را وارد شعر می کند اما وقتی بیت را می خوانیم نمی توانیم به اندازه ای که لازم است از این تصویرآفرینی شاعر لذت ببریم، دلیل چیست؟ همین ضعف در زبان. اینکه شاعر مجبور شده است به دلیل تنگناهای وزن و قافیه فعل را به ابتدای مصرع بیاورد و به جای صورت درست فعل یعنی «است» از «هست» استفاده کند؛ باعث شده است زبان شعر سست شود و ارزش ادبی آن تنزل کند.
یا در این بیت:
شاعر وَ منجم شده خیام، همین که
کرده است به منظومه ی چشمِ تو نظاره
که در اینجا نیز واو مفتوح( خواندن واو به شکلی که معمول و رایج نیست) باعث ایجاد سستی در زبان شده است که به نظر می رسد هرچه این موارد در شعر شما کمتر شود ارزش های ادبی و هنری شعرتان بیشتر به چشم می آید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.