باز هم بخوانید و کمتر بنویسید
عنوان مجموعه اشعار : شهه خوبان
شاعر : طوبی آهنگران


عنوان شعر اول : کاروان
عجب این کاروان عطری به بااغ آورده امروز به بد حالی بدیدم مردم بی تاب امروز
به هر کویی شتاب کاروان بر ناله می رفت که مسثانش به آیین سما در رقس امروز
مبارک بود قودومش آن سفر کرده به ایران که مترب بر بطی آورد به ساز از حل امروز
به دستان می برند منزل به منزل نوردیده که بی سر آمده آن عاشق سینه تپیده
به آیینی گذر دارد به کوهی تا بهشتش که دل آرام دارد که آن زیبا سرشتش
ندای یا حسئن آمد که آورد دست عباس که بر بازو نبود مشک عباس
به سوی معجری به درگاه خدا رفت که عشق باز بود به خیل عاشقان رفت
به حیرت می گریست چشم فلک فاش امروز که عباس زمان بی دست و پا می آید امروز


عنوان شعر دوم : اسرار
ای کاش ما هم سر از اسرار شویم نوح کشتیبان ما هم طمعه طو فان شویم
گر به کام عاشقان شمشیر کشند سپر بر نیزه و شمشیر شویم
برای درد مظلومان کمی مرحم شویم کنار دشت لاله ها گریان شویم


عنوان شعر سوم : قلم
بیایید عا رفان زدفتر گفته ای نو به آیین قلم آرید شگفتی قسه از نو
بزن باران که من دست بر بگرفتم ام نو که قسه با قلم آوردهام نو
به شرح گویید ز عشق هر خطبا هر زبان نو ز دفتر نقش می سازد هنر مند قلم نو
به سینه چشم و زبان داردقلمنو. به نقداز دور دست دارد قلم نو
که بارنگ ستم دادندبه جوهر در قلمنو بگو دارد ز فکرمعشوق به آستان قلم نو
نقد این شعر از : آرش شفاعی
درباره سابقه شاعری خود اطلاعاتی نداده اید اما به نظر می رسد هرچقدر تاکنون زمان برای شعر صرف کرده اید، کافی نبوده است. اگر این زمان، زیاد بوده است باید گفت زمان زیادی به نظر می رسد در پیش داشته باشید که به شعر برسید و اگر این زمان کوتاه بوده است، باز جای خوشحالی است. اگر به راستی و بدون تعارف بخواهم درباره شعرهایتان نظر بدهم این است که آنچه فرستاده اید، هنوز راه زیادی تا شعر شدن دارد. اینها شعر نیستند و شما اطلاعات و دانسته هایی اندک درباره شعر دارد. شما وزن را و قافیه و قالب های شاعری را نمی شناسید و تا زمانی که این موارد را به درستی نشناسید، سرودن و بسیار سرودن دردی از شما دوا نمی کند. من در نوشته ها و راهنمایی های دوستان منتقد دیدم که به شما کتاب هایی معرفی کرده اند، آیا آن کتاب ها را خوانده اید؟ اگر نخوانده اید تا زمانی که مطالعه شان نکنید، شعری ننویسید و برای کسی نخوانید و اگر هم خوانده اید و بازهم این ایرادات در شعر شما هست، دوباره بخوانید و سروده هایتان را با آموخته هایتان تطبیق دهید. موفق باشید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۲
طوبی آهنگران » جمعه 27 دی 1398
کسی كه مملو از احساس باشد در هر رویدادی روحش از جسم به تلاتم می افتد و احساس را ابراز می کند حل با هر زباتی به‍ترین زبان زبان شعر است که روح را ساکت می کند
طوبی آهنگران » دوشنبه 23 دی 1398
از اینکه راه نمایی می کنید معمنونم فکر می کنم باید سرودن شعر رایاید تطیل کرد

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.