یکنواختی را به هم بزنیدعنوان مجموعه اشعار : -
عنوان شعر اول : تشویش
هیاهوی غریبی را خیالت در وجودم زاد
چنان تشویش گندمزار در عصیانگری باد
شبیه اشک بر دامان خشک آرزویم ریخت
شبیه تشت از بام بلند خانه ام افتاد...
جنون عشق جز در لحن تو پیدا نمی شد، نه!
نه در آرامش نجوا، نه در بیرحمی فریاد
درست آنجا که پابندت شدم پرهام روییدند*
نپرسیدم من از مقصد، به سوی ناکجا آباد...
به چشم بسته پرپر میزنم تا تو، به شوق تو
به چشم بسته یک سر میروم تا بوسه میعاد...
#سنا_ایران_نژاد

عنوان شعر دوم : _
_

عنوان شعر سوم : _
_
نقد این شعر از : آرش شفاعی
صحبت کردن تنها دربارۀ یک شعر از یک شاعر، بدون اطلاع دقیقی از روند کاری او، تجربه هایش و دیگر شعرهایش کار سختی است. به همین دلیل صحبت ما در این نقد تنها بر اساس این است که شاعری با تحربۀ شاعری اندک در برابر ماست و نتیجۀ مدت زمان کوتاهی که او در شعر گذرانده است، غزلی است که برابر ما قرار دارد. با توجه به اینها، شعر «تشویش» شعر خوبی است. نشان می دهد که شاعر مراحل مقدماتی شعر را به خوبی طی کرده است. بر زبان شعر به شکلی قابل قبول تسلط دارد و حتی توانسته است از پس یک غزل بدون ردیف هم برآید. قوت شاعرانۀ شما در زبان شعر است. در این شعر کوتاه نمونه ای فاحش یا بسیار روشن از ضعف زبانی دیده نمی شود. حتی شاعر توانسته است از تناسبات زبانی، استفاده کند. بدون ردیف بودن شعر هم باعث شده است شاعر در برخی بیت ها مجبور به حذف شود و این حذف ها به شکلی از کار درنیامده است که بشود به شاعر ایراد گرفت. اینها نکته هایی مهم است که گاه در شعر شاعران با تجربه هم رعایت نمی شود. اما اگر فقط براساس همین یک بیت بخواهیم قضاوتی کنیم باید بگوییم شعر یک ایراد دارد و آن این است که در تمام شعر یک هارمونی و ضرباهنگ یکنواخت دیده می شود. در یک اثر هنری به نقطه اوج هایی نیاز است که خواننده را دچار شوک کند. یک بیت قدرتمند، یک کشف تصویری یا زبانی، یک خروج از نُرم زبانی و... می تواند ریتم یکنواخت شعر را به هم بزند اما شاعر در این شعر به این مهم توجه نداشته است. بخصوص در زمینۀ استفاده از صورخیال، شاعر خیلی دست به عصا حرکت کرده است و به خودش زحمت نداده است که تصویرهایی تازه و بدیع بیافریند. به نظرم توجه به قدرت تصویر و مطالعه دربارۀ تخیل و تصویرسازی در شعر می تواند به شاعر در شعرهای آینده اش، کمک بزرگی کند.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.