اقتصاد کلمات
عنوان مجموعه اشعار : "آغاز دوباره'
شاعر : زهره خلیفه


عنوان شعر اول : "فریاد"
سکوت را می شکنند
با آوازشان
خوب جور ما را می کشند
پرنده ها

عنوان شعر دوم : -
-


عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : آرش شفاعی
در کوتاه سرایی یک عامل مهم در موفقیت شعر این است که شاعر ضمن پایبندی وسواس گونه (و حتی شاید بشود گفت افراطی) به اقتصاد کلمات بتواند معنا را به مخاطبانش منتقل کند. میان شاعر و مخاطب هنگام خواندن هر شعری، قراردادی نانوشته منعقد می شود. وقتی شاعری اصل را بر کوتاه سرودن می گذارد، بخشی از این قرارداد شامل این نکته است که من شعری می نویسم که تا حد ممکن کوتاه باشد. این حد ممکن را رسانگی شعر تعیین می کند. یعنی شعر باید تا جایی کوتاه شود که نشانه های لازم برای انتقال معنا در ذهن مخاطب، به صورت کامل حذف نشود. البته برای این که کدام مرز و محدوده می تواند نشان دهندۀ خط ممیز میان رسانگی و نارسانگی شعر باشد، هیچ معیار از پیش تعیین شده ای نمی توان قرار داد. هر شعری، معیار خود را با اتکا به متن خود تعیین می کند. با این تفاصیل اگر به سراغ تک شعری که شما ارسال کرده اید، برویم به نظر من سطر دوم شعر قابلیت حذف دارد. مشخص است که وقتی از شکستن سکوت و پرندگان صحبت می کنیم، تأکید بر اینکه این شکستن با استفاده از آواز اتفاق می افتد، توضیحی بی دلیل است و به ایجازی که از آن صحبت کردیم، آسیب می رساند. شاید حتی واژه توصیفی خوب هم در اینجا می توانست حذف شود. در این صورت به نظر می رسد بعد از سرودن هر شعر کوتاهی می شود دوباره به سراغ آن رفت و دربارۀ کوتاه و کوتاه تر شدن آن فکر کرد. شعر کوتاه باید از هر توضیح و توصیف اضافه ای خالی باشد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
زهره خلیفه » سه شنبه 20 اسفند 1398
سلام ممنون از نقد شما آقای شفاهی.

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.