زبان و شعر ، عرصه ي تقابل ها
شاعر : علی امیدیان


پرواز
قانون جاذبه را نقض نمی کند
همانطور که ابرهای معلق
سنگینی هوای پاییز را
قانون ها بهانه هایی هستند
که برای شکسته شدن می تراشیم
مثل عشق
-قانونی که در آن هیچ چیز زوری نیست-

#علی_امیدیان
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
زبان عرصه ي تقابل هاست . اين تقابل هجاهاست كه كلمات را مي سازد و از ديگر كلمات مشخص مي سازد . اين تقابل واژه هاست كه جملات را تشكيل مي دهد و از ديگر جملات ممتاز مي سازد و اين تقابل جملات است كه متن را تشكيل مي دهد و از ديگر متن ها جدا مي سازد .
از اين منظر زبان يك ساختار است و چون هر ساختاري به اجزاء خود وابسته است . در يك ساختار اجزاء ارزش خود را از كل مي گيرند و از نقشي كه در كليت ساختار ايفا مي نمايند .
شعر نيز چون از جنس زبان است و از رمزگان زباني براي معنارساني سود مي برد ، از همين تقابل ها به تشكل و ساختار ويژه خود مي رسد .
تقابل پرواز و جاذبه و نيز تقابل ابر و هوا و پاييز در شعر آقاي « علي اميديان » در سطح واژگاني و تقابل دو سطر اول و دو سطر بعد در سطح جملات و تقابل چهار سطر اول با چهار سطر پاياني در سطح بالاتر ، به شعر او ساختار بخشيده است .
با اين حال در تقابل ها بايد روابط موسيقايي ، معنايي يا متداعي را حفظ نمود تا ساختار محكم و منسجم گردد .
تقابل معنايي و متداعي ميان دو سطر اول و دو سطر بعد به خوبي اين ساختار را قوام مي بخشند . اما اين رابطه ميان سطرهاي باقي شعر برقرار نشده است . از اين ديدگاه شعر شفاف مي شود و گنگ و مبهم به پايان مي رسد . تصوير سطر پاياني نيز چندان جذابيت و لطافت و عاطفه اي در خود ندارد لذا براي سطرهاي عاطفي و موثر ابتدايي ، پايان بندي مناسبي به نظر نمي رسد .
با اين همه اين شعر نشان مي دهد كه شاعر بر زبان و ريزه كاري هاي آن تا حد قابل قبولي تسلط دارد و مي توان به آن اميدوار بود .

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.