صنعت يا شعر ؟
شاعر : علی امیدیان


خیال بلندیست بافتن موهای تو
تا کوتاهشان نکنی
دست از سرت بر نمی دارم

#علی_امیدیان
نقد این شعر از : حمیدرضا شکارسری
به قول مرحوم «حميدي شيرازي» روابط درهم تنيده كلمات در واقع به متن ساختاري پولادين مي بخشد . ساختاري كه نمي توان از آن چيزي كم كرد يا نمي توان بر آن چيزي افزود يا نمي توان چيزي از آن را تغيير داد و در ايده آل ترين حالت حتي نمي توان چيزي را در آن جابجا نمود . اين روابط در واقع خوشه از كلمات را ايجاد مي كند كه همگي با هم نسبتي معنايي با متداعي يا موسيقايي دارند . انسجام چنين متني در حد اعلاست .
شعر «علي اميديان» خوشه اي متراكم از كلمات هم خون و هم جنس است . كلماتي كه يا در ارتباط معنايي با هم اند و يا ارتباطي برآمده از تداعي دارند . خيال ، بلند ، مو ، كوتاه ، دست ، سر ، يعني تقريبا تمام كلمات شعر !
ميان مو و بلندي يا ميان مو و كوتاهي يا ميان مو و سر رابطه ي معنايي برقرار است و ميان خيال و بلند يا ميان دست و سر رابطه اي متكي بر تداعي يا مراعات النظير . در عين حال اين روابط مي توانند در هم تداخل هم داشته باشند و پيچيده تر شوند . درست مثل موي پريشان معشوق !
با اين همه لازم به ذكر است كه با وجود اين همه نازك بيني ، نازك خيالي شعر چندان تازه نمي نمايد . مضمون نو نيست و به همين دليل اعجاب مخاطب نه به خاطر معناي تازه كه معطوف به صنعت شاعرانه ي متن است . به عبارت ديگر متن كمي تا قسمتي متصنع و متكلف مي نمايد . گفته اند تكنيك هاي ادبي هر چه كه باشند بايد چنان پيدا باشند كه حس شوند و بايد چنان پنهان باشند كه به چشم نيايند ! (چه پارادكس غليظ و غامضي!)
شاعر ما كدام سو ايستاده است ؟ آيا اين متن براي «علي اميديان» راضي كننده است ؟!

منتقد : حمیدرضا شکارسری

حمیدرضا شکارسری شاعر و منتقد ادبی متولد 1345 تهران  لیسانس زمین شناسی - شاعر برگزیده و برنده اولین جایزه ادبی قدس - شاعر برگزیده جشنواره شعر فجر در بخش شعر امروز انقلاب سال 1387 - داوری دهها جشنواره و کنگره شعری سراسری و استانی کشور - ارایه دهها ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.