مطالعه در کنار علاقه
عنوان مجموعه اشعار : فصل آخر زمین
شاعر : علیرضا مسیحادم


عنوان شعر اول : بغض گلو
????
یار جان و انتظار ما
حال دگرگون شدیم
رفته بر این باد شدیم
مانده در این راه شدیم
شب به سحر تار شدیم
بی چاره تر از چاره ایم
شانه بشکسته ایم
حال گره بر گلو
بغض نشسته به هو
گشته در این حبس اسیر
رفته در این کوچ سیر
یارِ مدد خواه ما
یوسف بازار ما
شاید دگر که فهمیدیم
باز آ دگر که رنجیدیم

#علیرضا_مسیحادم
#ظهور

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
خوشحالم که تصمیم دارید در مسیر شعر و شاعری استوار به پیش بروید و به گفتۀ خودتان واژگان از دلتان می جوشد و نسبت به شعر تعهد دارید. این برای شروع مسیر و پیش رفتن در آن قدم اول خوبی است اما باید این را هم بپذیرید که تصمیم و عشق و تعهد کافی نیست. متأسفانه یا خوشبختانه کار هنری وادبی تنها به علاقه و عشق نیاز ندارد، به وقت گذاشتن، خواندن، نقد شدن، تمرین کردن و دوباره از نو نوشتن و تجربه کردن هم نیاز دارد. برای گام اول باید آموختنی ها را درست و به موقع بخوانید و درک کنید. برخی ویژگی های شعر جز با مطالعه و ممارست قابل دستیابی نیستند پس باید این عشق و عزم را با وقت گذاشتن و مطالعه کردن همراه کنید. برای مثال باید دربارۀ قالب های شعری اطلاعات درستی کسب کنید، باید سعی کنید بر قافیه و وزن آن هم براساس اصول و قواعد مسلط شوید. شعر شما از این نظر دچار ضعف های جدی است. مثلاً:
یارِ مدد خواه ما
یوسف بازار ما
اگر به درستی قواعد شعری را مطالعه کرده باشید، متوجه می شوید که در این بیت ایراد مهمی در قافیه دارید و خواه و بازار را نمی توانید با هم قافیه کنید. هر منتقدی هم که دربارۀ شعر شما نظر بدهد این ایرادها را خواهد گفت. دربارۀ وزن هم این ایرادها در شعرهایتان هست، پس سعی کنید به عنوان اولین قدم به سراغ قواعد وزن و قافیه بروید و آنها را درست و حسابی بخوانید و تمرین کنید تا در مراحل بعد بشود دربارۀ دیگر حوزه های شعر شما نظر داد و راهنمایی کرد. موفق باشید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.