درباره سه رباعی
عنوان مجموعه اشعار : قرنطینه
شاعر : سیدصادق خاموشی


عنوان شعر اول : رباعی یک
دیریست که حرف دل ما کینه شدست
نفرین، سخن شنبه و آدینه شدست

عشق از نفس و هوای ویروسی ما
در دفتر شعرها قرنطینه شدست

عنوان شعر دوم : رباعی دو
تصویر شب سیاه، با آینه هاست
اندوه نبود ماه، با آینه هاست

اینجا خبر از خنده ی خورشیدی نیست
چندیست که اخم و آه، با آینه هاست

عنوان شعر سوم : رباعی سه
بر هفته و ماه و سال ما اشک بریز
تلخ است همیشه فال ما، اشک بریز

ابریست هوای ما همیشه، باران!
تا سیل شدن به حال ما اشک بریز
نقد این شعر از : آرش شفاعی
خوانندۀ سه رباعی از دوست شاعرمان هستیم که در مجموع رباعی های خوب و خواندنی یی هستند. در رباعی اول شاعر سعی کرده است به موضوع روز یعنی ویروس و قرنطینه نگاهی شاعرانه داشته باشد. او با استفاده از واژگان رایج روز، شعر را به فضایی دیگرگون برده است و از واژه هایی مانند ویروس و قرنطینه استفاده ای تازه کرده است. نکته اما در اینجاست که بیت نخست شعر مانند بیت نخست بسیاری از رباعی هایی که می خوانیم، چندان بار معنایی قوی و قدرتمندی ندارد. به نظر می رسد این بیت نخست می توانست بهتر و منسجم تر با بیت بعدی باشد. در بیت دوم هم شاهد حشو در بیت هستیم. به نظر می رسد «و هوای» می تواند به راحتی حذف شود و در معنا اختلالی ایجاد نشود. نکتۀ دیگری که دربارۀ بیت دوم به نظرم می رسد این است که بیت دارای ضعف تألیف هم هست. شاعر در این بیت می گوید عشق بخاطر نفس ویروسی ما در دفتر شعرها قرنطینه شده است. منظور اگر این است که بخاطر نفس ویروسی ما در دفتر شعرها دیگر عشق در شعر دیده نمی شود، واژه قرنطینه در این میان بی معناست. وقتی قرنطینه‌ای وجود دارد، رفت و آمد و اجازه حرکت و جنب و جوش گرفته می شود یعنی عشق وجود دارد اما اجازه ندارد از دفتر شعرها بیرون بزند. اگر منظور شاعر این بوده است که اصلاً عشقی در شعرها وجود ندارد، باید از واژه ای دیگر به جای قرنطینه استفاده می شود.
رباعی های دوم و سوم بهتر اند اگر چه به نظر می رسد بازهم حشو در «اخم و آه » هست چراکه بهترین واژه در این بیت، آه است که با آینه قرابت معنایی هم دارد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
سیدصادق خاموشی » سه شنبه 02 اردیبهشت 1399
عرض سلام و ادب ارادت، بسیار سپاسگزارم

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.