ضعف در زبان
عنوان مجموعه اشعار : دلسروده های صحیفه عرفان
شاعر : مهدی عرفانیان


عنوان شعر اول : رباعی ِ بانگ اذان
در دیده فروغ رَبَنا می آید
تسبیح مُکَرَر ِ خُدا می آید
آهنگ ِ أذان و مأذنه خوش باشد
الحق كه چو صد بهر ِشِفا می آید
شاعرلاله های سوخته مهدی عرفانیان

عنوان شعر دوم : دوبیتی
دل مو سفره ی إفطار ِلیلی
چومَجنُون چِهره ی ِ إنظار ِ لیلی
بگویُم مُو أذانی از تب ِ عشق
ز بهر ِ اِقتِدا گلزار ِ لیلی
شاعرلاله های سوخته مهدی عرفانیان ‌‌

عنوان شعر سوم : دوبیتی
دل مُو صفحه ی شطرنجه ِ اِمشُو
تو گویی دِلبَرُم در رَنجِه ِ اِمشُو
بِسازُم چَنگی را از جِنس لیلی
نَوازُم شِمشِ مَجنُون گَنجِه ِ اِمشُو
شاعرلاله های سوخته مهدی عرفانیان
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعرهای شما کوتاه است و در آن سعی کرده اید به سرعت مفهوم و معنایی که در ذهنتان بوده است، به مخاطب منتقل کنید. اما در این راه موفقیت کامل نصیب شما و شعرتان نشده است. دلیل این امر را باید در زبان شعر جست. در شعر شما زبان هنوز به مرحله ای نرسیده است که بتواند بدون اشکال و ایراد کانالی برای انتقال معنا از ذهن شاعر به مخاطب باشد. نمونه هایی از این ایرادات و ضعف تألیفهای زبانی را در زیر می آورم تا متوجه شوید وقتی از ضغف در زبان صحبت می کنیم، دقیقاً منظورمان چیست.
در اولین شعر گفته اید:
آهنگ ِ أذان و مأذنه خوش باشد
الحق كه چو صد بهر ِشِفا می آید
مشخص نیست «چو صد» به چه معنایی است؟ طبیعت زبان این است که بعد از صفت شمارشی صد اسم بیاید تا متوجه شویم منظورتان دقیقاً چیست؟ منتها در شعر شما اسم بعد از صد نیست و به همین دلیل ایراد در معنا به وجود آمده است.
در شعر بعدی، گفته اید:
دل مو سفره ی إفطار ِلیلی
چومَجنُون چِهره ی ِ إنظار ِ لیلی
چهرۀ انظار یعنی چه؟ ربط میان سفرۀ افطار و انظار بودن چیست؟ فقط قافیه؟

باز در شعر بعدی:
دل مُو صفحه ی شطرنجه ِ اِمشُو
تو گویی دِلبَرُم در رَنجِه ِ اِمشُو
چرا باید دلبر از اینکه دل عاشق صفحه شطرنج است، در رنج باشد؟ اصلاً اینکه دل کسی صفحۀ شطرنج باشد، خوب است یا بد؟ شعر به این چیزها پاسخ نداده است چون تنها جور کردن قافیه هدف بوده است.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
مهدی عرفانیان » شنبه 17 خرداد 1399
با ادب واحترام: بسیارعالی ، کمال تشکرو قدردانی را می کنم و از درگاه احدیت سلامتی و تندرستی استاد فرهیخته ام جناب آقای شفاعی را خواهانم. اراده ی نقد وارائه ی حق مطلب شما مانا. مهدی عرفانیان

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.