به‌سوی هیچ‌جا و هیچ‌چیز و هیچ‌کس راندنعنوان مجموعه اشعار : .
عنوان شعر اول : .
نه دیگر! بیش از اینم نیست یارای نفس‌راندن
نه دیگر! تا کجای این «ندارد تَه» عبث‌راندن

در این وادی که رسمش وقفه‌ در گم‌کردنِ راه است
ندارد هیچ سودی پیش‌راندن یا که پس‌راندن

ندارد هیچ سودی پختنِ سودای مقصودی
چرا دنبال استحمارِ خاموشِ جرس راندن؟

مگر یادی کند از خاکیان، خاکِ فراموشان
مگر وهمی شدن در ساحتِ ذهنی، سپس راندن

رهِش از شش‌جهت، پرواز در تشویشِ بی‌وزنی
لهیبِ بی‌قراری گشتن و بر خار و خس راندن

مگر با هیچ پیوستن، مگر بعد از همین وقفه...
به‌سوی هیچ‌جا و هیچ‌چیز و هیچ‌کس راندن

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
سخت ترین نوع شعرسرودن این است که شعری بگویید که به زبان روزمرۀ مردم نزدیک باشد و همه آن را بفهمند اما شعر باشد و دارای کشف های شاعرانه و ارزشمندی های هنری و ادبی. برای همین است که سعدی با غزل های شیرین و خواندنی اش چنان در دل و جان این مردم نشسته است که هر فارسی زبانی به شعرش نزدیک شود، بهره ای از حظ و لذت هنری می برد اما بزرگی مانند خاقانی با آن اعتبار و ارزش شاعری، جز برای اهل ادب و خواص قابل فهم نیست. مشکل شعر شما این است که سخت نماست. از واژگان مطنطن و زبان شاعرانه ای سخت و سخته بهره می برد اما وقتی به دل شعر می زنی و قرار است از پس این زبان سخت و درشت، لذت شاعرانه ببری و در کشف های زبانی و تصویری شاعر غوطه ور شوی، چیز دندانگیری نصیب نمی شود.
البته از حق نگذریم شعر پایان بندی خوبی دارد و اگر همین مصرع را ملاک بگیریم که:
به‌سوی هیچ‌جا و هیچ‌چیز و هیچ‌کس راندن
باید گفت شما توان و قریحه ای بسیار در شعر دارید اما این چنین مصرعی در کل غزل، تنهاست و تک افتاده است. بیشترین انرژی خواننده در شعر شما صرف این می شود که بفهمد:
مگر وهمی شدن در ساحتِ ذهنی، سپس راندن
یا:
چرا دنبال استحمارِ خاموشِ جرس راندن؟
یعنی چه؟ پیشنهاد من به شما دوست عزیز شاعر این است که تکیه اصلی شعرتان را بر زبان نگذارید و اگر هم قرار است زبانی معیار برای سرودن انتخاب کنید از جنس همان مصرع پایانی باشد، به جایش قوه تخیل خود را تقویت کنید تا مخاطب سهم و بهره ای بیش از این از سروده هایتان ببرد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.