تلوتلو گشتن یا تلوتلو خوردن؟
عنوان مجموعه اشعار : شعر
شاعر : مرتضی برخورداری


عنوان شعر اول : اسفند
بر آتش فصل های سال اسپند است
با حال خوش و بهار در پیوند است
با این همه،کوتاهترش می خواهند
مظلوم ترینِ ماه ها اسفند است


عنوان شعر دوم : تنهایی
یک وسعت بی کران و رویایی بود
عاری زهجومِ عشق و رسوایی بود
ما صاحب اولش نبودیم،این خاک
از روز ازل از آنِ تنهایی بود


عنوان شعر سوم : بدون عنوان
این حالِ خوشی که دردل ودرجان است
این رقص که در اطلسیِ ایوان است
از مستیِ آوازِ پُر از احساس
شبگردِ تمام کوچه ها،باران است

***
سرمستِ توام، تلو تلو می گردم
برگِرد مدار ،نوبه نو می گردم
من قبله نما هستم و از جاذبه ات
هرسو که روی به سمتِ تومی گردم
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شما شاعر صاحب ذوقی هستید و این از شعرهایتان مشخص است. شعرهایی که از کشف های شاعرانه و حس های خوب و لطیف سرشار است و باید به سراینده اش آفرین گفت. با اینهمه هنوز در عرصۀ زبان، قلمتان به روانی تخیلتان نیست. زبان شعرتان هنوز آنقدر که باید و شاید پخته نیست و برخی لغزش های زبانی باعث می شود که رباعی هایتان کمی تنزل کند. برای مثال در این بیت:
از مستیِ آوازِ پُر از احساس
شبگردِ تمام کوچه ها،باران است
پایان بندی مصرع اول، با کسره ای که باید آن را متصل به مصرع بعدی خواند، باعث ضعف شعر شده است. اصولاً این گونه موارد که شاعر مصرع اول را نیمه تمام رها می کند و تمام شدن آن وابسته به متصل خواندن دو مصرع است، از نظر موسیقی و خواندن بیت خوش آهنگ نیست و تا حد ممکن باید از آن پرهیز کرد.
این ایراد درخصوص این رباعی هم صادق است:
سرمستِ توام، تلو تلو می گردم
برگِرد مدار ،نوبه نو می گردم
من قبله نما هستم و از جاذبه ات
هرسو که روی به سمتِ تومی گردم

اولاً تلو تلو گشتن، نداریم. باید می گفتید تلو تلو می خورم. ثانیاً به نظر می رسد در بیت دوم، هرسو که روی به سمت تو بر می گردم، درست تر است. به عبارت دیگر به خاطر وزن «برمی گردم» را به «می گردم» تبدیل کرده اید که با ساختار بیت همخوانی ندارد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
مرتضی برخورداری » دوشنبه 16 تیر 1399
ممنون از نقد ارزشمند استاد شفاعی

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.