سه امتیاز مثبت، یک امتیاز منفی
عنوان مجموعه اشعار : .
شاعر : زینب پورخانعلی


عنوان شعر اول : .
چیدمت تا مال من باشی... هزارانت کنم
دانه ی گندم !بیا درخاک گلدانت کنم


هی خودت را گم نکن در پیچ و تاب خاک و آب
خانه ات آباد !قصدم نیست ویرانت کنم!

ابرم و آبستن صدبوسه تا دیدارتو
لحظه ای بیرون بیا تا بوسه بارانت کنم


قد بکش تا آسمان... تا «من» بیا بالا... که باز
با تمام وسعتم ،جان را به قربانت کنم

سبزه ی گلدان من! انبوه تر از مزرعه!..
قدبکش تا بعد از این، گل ها به دامانت کنم


خوشه هایت را برقصان با صدای نرم باد
گندم شیرین ؛بیا امشب، که عریانت کنم

عنوان شعر دوم : .
.

عنوان شعر سوم : .
.
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعر دوست شاعرمان سه ویژگی خوب دارد که دربارۀ آن صحبت می‌کنیم. البته دربارۀ یک نقص در شعر هم حرف خواهیم زد. اما نخست از محاسن شعر بگوییم:
1- قدرت حسی و عاطفی شعر: معمولاً از غزل انتظار داریم که بتواند به خوبی احساسات مخاطب را درگیر خود کند. زبان، تصویر و همۀ عناصر در غزل معمولاً باید در خدمت احساسات مخاطب باشد که در این شعر هم چنین است. اگر به زبان نرم و تصویرهای لطیف شعر دقت کنیم، همه چیز در راستای این است که احساسات رمانتیک جاری و ساری در شعر به مخاطب منتقل شود و از این منظر شاعر خوب عمل کرده است.
2- توجه شاعر به محور عمودی: شاعر سعی کرده است ضمن حفظ مضمون سازی و محور افقی شعر در یک یک ابیات، محور عمودی شعر را هم حفظ کند. مقایسه ای میان اول و آخر شعر و توجه شاعر به دایرۀ تصویری گلدان و گندم نشان می‌دهد شاعر حواسش به این مسألۀ مهم هم بوده است. این هم یک امتیاز برای این شعر است.
3- توجه به تناسبات: شاعر از ریزه کاری‌های زبانی نیز غافل نبوده است. مثلاً توجه شاعر به تضاد میان کلمات آباد و ویران در این مصرع:
خانه ات آباد !قصدم نیست ویرانت کنم!
یا ابر و باران در این بیت:
ابرم و آبستن صدبوسه تا دیدارتو
لحظه ای بیرون بیا تا بوسه بارانت کنم
نشان دهندۀ همین مسأله است.
اما در کنار همۀ این محسنات، باید گفت شاعر هنوز به خیال‌ورزی بیشتری نیاز دارد. مضمون‌ها و تصویرهای شعر هیچکدام انرژی و تاب و توان نجات دادن شعر را ندارد. تصویری که کشف خود شاعر باشد و مخاطب را شگفت زده کند در غزل نیست و به همین دلیل شعر هنوز قدرت لازم برای مسحور کردن مخاطبانش را ندارد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.