به پایان بندی جدید فکر کنید
عنوان مجموعه اشعار : زخم کهنه
شاعر : رویا پیران


عنوان شعر اول : زخم کهنه
روییده در من شاخه ای
باور ندارم
آبستن ِ نوزادِ
شومِ روزگارم

سر باز خواهد کرد در من
زخم کهنه
من زخمی جامانده ای
از یک شکارم

بردی شبی از خانه ی من
سایه ات را
شاید که من بازنده ای
از یک قمارم

این زخم در من مثلِ
گودالی عمیق است
باید درختی جای آن
اینک بکارم

این بیت ها هم
شاخه های سبز آن است
سروم ،بلوطم،کاج
یا شاید چنارم

باید ببینی من در
در آغوش طبیعت
سر سبز تر از دامن
فصل بهارم

از شعرهایم دور شو
تا بی نهایت
با قصه های هر شبت
دیگر چه کارم

عنوان شعر دوم : ..
..

عنوان شعر سوم : ...
..
نقد این شعر از : آرش شفاعی
دربارۀ غزل شما که به صورت عجیب و غریبی تقطیع شده بود، نخستین و مهمترین حرف این است که به خوبی توانسته‌اید شعر را با هدفی که در ذهن داشته‌اید، ساخته و پرداخته کنید و با استفاده از مناسباتی که حول و حوش «درخت» در شعرتان ایجاد کرده‌اید، به شکلی محور عمودی شعر را حفظ کنید که در جای خود قابل توجه است. اما در این میان به نظر می‌رسد برخی بیت‌ها، چندان جانی ندارند و به صورتی از کار درآمده‌اند که گویا شاعر برای به پایان بردنشان، حوصله و انرژی به خرج نداده است. این بیت را ببینید:

این بیت ها هم شاخه های سبز آن است
سروم ،بلوطم،کاج یا شاید چنارم

مصرع اول دارای تخیل قابل توجهی است اما مصرع دوم به شکل برخی مصرع‌های شعرهای طنز درآمده است و گویی شاعر ناگهان حرفش ته کشیده است و یک مصرع خالی مانده داشته است که آن را به این شکل پر کرده است.
پایان‌بندی این شعر هم دارای ضعف است. شما که به خوبی توانسته بودید از تصویرهای حول و حوش درخت کار بکشید و تخیلتان هم در سراسر شعر فعال بوده است، در پایان به این پایان‌بندی می‌رسید:
از شعرهایم دور شو تا بی نهایت
با قصه‌های هر شبت دیگر چه کارم
این حرف و بیت‌هایی مانند این صدها نمونه در شعر و غزل امروز دارد، پس حرف، فی نفسه تکراری است ضمن اینکه خواننده توقع دارد پایان‌بندی این شعر با استفاده از همان کلیدواژۀ درخت و با بهره‌مندی از تخیل شاعر، جاندارتر از اینها باشد. حتماً روی پایان‌بندی جدیدی برای شعر کار کنید.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.