تضاد در دو فضا
عنوان مجموعه اشعار : ...
شاعر : سیدرسول حسینی


عنوان شعر اول : زجرآور

روز را بر شب رساندن در قفس زجرآور است
در قفس ماندن بدون همنفس زجرآور است

طعم تکراری و تلخِ روزهای لعنتی
مثل احساس بدِ بعد از هوس زجرآور است

زنده ایم و خاکِ مرده رویمان پاشیده اند
بازدم گر آه باشد،یک نفس زجرآور است

آرزوهامان به دلها ماند و ماند و بو گرفت
خواستنهای به دور از دسترس زجرآور است

باغبان را گو هرَس کن باغ را آفت گرفت
چشمها را دیدنِ تصویر خس زجرآور است

کاروان از دزدها در حصر شد بانگی بزن
راهزن را بیمِ فریاد و جرس زجرآور است

همچو اصحاب کهف باید بخوابم ساعتی
تار و مارت را بیاور این مگس زجرآور است

عنوان شعر دوم : ...
...

عنوان شعر سوم : ...
...
نقد این شعر از : آرش شفاعی
همیشه از اینکه شاعری که هنوز در عرصۀ سرودن به مرحلۀ تثبیت نرسیده است، سعی کند تجربه های تازه داشته باشد و به تکرار فضاهایی که قبلاً تجربه کرده است، بسنده نکند؛ خوشحال شده‌ام. این نشان می‌دهد که با شاعری مواجهیم که قصد دارد خود را در یک محدودۀ مشخص و مسیر باریک و کم خطر محصور نکند. البته این تجربه‌ها، اغلب ممکن است با شکست‌ها و عدم توفیق‌هایی هم رو به رو شوند. شاعر شاید تجربۀ کافی برای برآمدن از عهدۀ انتخابی که کرده است، نداشته باشد و بشود ایرادهایی به شعرش گرفت. چه باک؟ تا شاعری شکست‌های فراوان نخورد و از آن شکست‌ها درس نگیرد، شاعر نخواهد شد.
شما هم سعی کرده‌اید با انتخاب یک ردیف تقریباً بلند و فعل دار، تجربه‌ای را انجام دهید و البته در برخی موارد مشکلاتی در شعر دیده می‌شود. یکی از این مشکلات که می‌شود در شعر به آن اشاره کرد، ایراداتی است که در زبان شعرتان ایجاد شده است. از همان اول شعر این ایراد دیده می‌شود، وقتی سروده‌اید:
روز را بر شب رساندن در قفس زجرآور است
در قفس ماندن بدون همنفس زجرآور است
تبدیل ناگزیر حرف اضافۀ «به» به «بر» یکی از این ایرادات است که خود را نشان داده است و به اصطلاح توی ذوق می‌زند.
مورد دیگری که در شعر شما وجود دارد، وجود یک ناهماهنگی آزاردهنده در فضای کلی شعر است. زبان شما در مجموع هنوز کهن گراست و نحو شعری تان، تخیلتان و زبانتان خواننده را به یاد ادبیات گذشته می‌اندازد. در این زبان و بیان، ناگهان تبدیل شدن شعر به یک شعر امروزی و معاصر اگر با توانمندی شاعرانه همراه نباشد، به سرعت توی ذوق می‌زند. این بیت را ببینید:
همچو اصحاب کهف باید بخوابم ساعتی
تار و مارت را بیاور این مگس زجرآور است
در مصرع اول با یک شاعر بسیار کلاسیک رو به رو هستیم. به گونه‌ای که شکل تلفظ کلمۀ کهف به دلیل وزن هم این مسأله را تشدید کرده است. اما در مصرع بعدی، استفاده از یکی از عناصر زندگی روزمرۀ امروز باعث شده است میان این دو مصرع دو فضای نامتضاد ایجاد شود.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
سیدرسول حسینی » دوشنبه 19 آبان 1399
درود سپاسگزارم از نقد ارزشمند شما استاد گرانقدر فرجامتان نیک...

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.