تخیل خود را رها کنید
عنوان مجموعه اشعار : جان پدر کجاستی
شاعر : علی شهودی


عنوان شعر اول : کمند جور
دل نیست آن دلی که برایت کباب نیست
کور است دیده ای که ز داغت پر آب نیست

جان پدر کجاستی آخر جواب ده
وقت سکوت کردن و هنگام خواب نیست

پای تو شد اسیر کدامین کمند جور
شب آمدست و آمدنت را شتاب نیست ؟

جان پدر کجایی و اکنون چه می کنی
دارم دو صد سوال و یکی را جواب نیست

هنگام جست و خیز تو در باغ زندگی است
باغی که جای شیون و وای غراب نیست

تصویر تو به وسعت اندوه آدمی است
تصویر تو جهانی و در قید قاب نیست

با اینهمه خرابه خونین هنوز هم
در حیرتم که خانه گردون خراب نیست

خون شد دل شهودی از این داغ آتشین
ای آسمان ببار که هنگام تاب نیست!

علی شهودی بستان آباد
جمعه ۲۳ آبانماه ۹۹


عنوان شعر دوم : -
-

عنوان شعر سوم : -
-
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعر خوبی درباره یک حادثه دلخراش و روز سروده‌اید. این نشان می‌دهد که در شعر، علاوه بر رعایت و توجه به احساسات و سعی در برانگیختن عواطف مخاطبانتان، به مسائل و رویدادهای سیاسی و اجتماعی پیرامونتان توجه دارید که همین توجه، شعر شما را از یک شعر احساسی و عاطفی صرف خارج می‌کند و به آن سطحی بالاتر می‌بخشد.
شاید دربارۀ شعر شما باید به یک نکتۀ مهم اشاره کرد که به نظرم نقطعه ضعفی برای شعرتان محسوب می‌شود. اتفاقی بزرگ و مهم در سطح جهان اتفاق افتاده است؛ اتفاقی که در ذات خود دارای ظرفیت تصویری و خیال انگیزی بسیاری هم هست. از این تصویرهای تکان‌دهنده و احساس برانگیز در شعر شما خبری نیست. مشخص نیست شما برای دانشجویی که به سر کلاس درس رفته و بر روی میز دانشگاه آماج گلوله قرار گرفته و خونش به در و دیوار پاشیده است، خبری نیست. تصویرهای شعر شما، تکراری و لحن آن خیلی خونسرد است. از این ظرفیت که می‌توانست تخیل شما را در هنگام سرودن تکان دهد؛ اصلاً استفاده نکرده‌اید و به همین دلیل میزان تأثیرگذاری شعر به اندازۀ تکانه‌های عاطفی که می‌توانست ایجاد کند، نیست. توصیه می‌کنم در هنگام سرودن کمی از عادات و کلیشه‌های رایج شعر دست بردارید و سعی کنید شعری بگویید که کمتر در گذشته تکرار شده است.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.