مطالعاتتان را دوباره مرور کنید
عنوان مجموعه اشعار : شاعرانه هایی درقالب غزل و رباعی و تک بیتی
شاعر : مهدی عرفانیان


عنوان شعر اول : نور ِشمع
نور ِشمع را من به جان دارم هنوز
صد اَمان را جاودان دارم هنوز
سینه مالا مال ِ درد ِ بی شمار
من دَرون ِ مهربان دارم هنوز
نبض ِ قلبم می زند از روی مهر
مهر و جان در آشیان دارم هنوز
چنگ ِ دل را می نوازم ماندگار
من روانی پُرتوان دارم هنوز
شادمانه می سُرایم من غزل
گلعُذاری شادِمان دارم هنوز
آفِتابی شد نمایان در میان
اَندرونی توأمان دارم هنوز
نور ِ شمع را من به جان دارم‌‌ هنوز
صد امان را جاودان دارم هنوز
مهدی عرفانیان

عنوان شعر دوم : وصل ِ جانان
ای دل به هوای وصل ِجانان خوش باش
باوصف ِ مُدافِع ، جان نثاران خوش باش
تا نیل به این نام ، نشان ، نهضت ِ سرخ
چون لاله ی سرخ ِ گُلعُذران خوش باش
مهدی عرفانیان

عنوان شعر سوم : نماز ِ دل
دمی باخود فرو رفتن به یک ساعت بها دارد ۱
ز ِ هفتاد سال ِ بهتر که نماز ِ دل به پا دارد
مهدی عرفانیان
۱_(اشاره به حدیث رسول اکرم ص که فرمودند: یک ساعت فکر کردن ارزشش بیشتراز هفتاد سال نماز خواندن است)
نقد این شعر از : آرش شفاعی
نخستین و مهمترین توصیۀ من به شما این است که بیش از وقتی که برای سرودن آثار تازه صرف می‌کنید، وقتی را به مرور دانش‌هایی بگذارید که برای سرودن مورد نیاز است. اگرچه شعر جوشش معنا از درون شاعر است و میان کوشیدن و جوشیدن در مسیر سرودن، اولویت و اهمیت را جوشیدن شعر از جان شاعر دارد اما هر شاعری تا زمانی که نکوشد و بابسته‌های شاعری را ملکۀ ذهن و زبان خود نکند، به توفیق نخواهد رسید.
یکی از این دانسته ها، و شاید مهمترین آنها در حوزۀ شعر کلاسیک، عروض و وزن است. البته احتمالاً مطالعاتی در این حوزه دارید اما در هنگام شعر گفتن، این دانسته‌ها از دست می‌رود و شعر دچار ایرادات وزنی شده است. من به عنوان نمونه سه مصرع از شعرهایتان را که دچار لغزش‌های وزنی شده است، می‌آورم:
نور ِشمع را من به جان دارم هنوز
یا:
باوصف ِ مُدافِع ، جان نثاران خوش باش
یا:
ز ِ هفتاد سال ِ بهتر که نماز ِ دل به پا دارد
در همۀ این موارد با کمی وقت گذاشتن و تقطیع متوجه می‌شدید که باید صورت فعلی شعر را تغییر داد و البته هنوز هم وقت برای اصلاح شعر هست. پس با مروری دوباره بر قواعد وزن، این شعرها را اصلاح کنید تا بعد بشود دربارۀ دیگر بایسته‌های شعر گفتن و رعایت آنها در سروده‌های شما صحبت کرد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.