این 3 ایراد مهم
عنوان مجموعه اشعار : نوبرانه
شاعر : آسیه شهابادی


عنوان شعر اول : به یاد او
عاشق شده ای آیا در مزرعه یا گلزار؟
با شاخه گلی یاهم،گلدانِ گلی از یار؟

با بویِ گلی آیا،رفتی به سراغِ او؟
آنجاکه شدی با اویک لحظه فقط تکرار

ای جان وجهانِ من،دلتنگِ توام هردم
دیوار نکن دورت درمرحله یِ دیدار

من خسته و ویرانم با یادو نگاهِ تو
مگذار مرا تنهادرپشتِ همین دیوار

در حسرتِ دیدارت باغصه قرین هستم
لطفی بکن ای جانا این غصه زدل بردار

گاهی تو مدارا کن با این دلِ دیوانه
یک چندنوازش هم برجان وتنِ بیمار

آوار شده بر من،کوهی زِ غمو انده
جانم توبیا بردار از رویِ سرم آوار

در رسم و مرام عشق چندی هنر آموزم
در ساختن شعرم باید بشوی معمار

در غمکده هجران سرگشته چو شیرینم
اما تو برایِ من فرهاد بشو اینبار

جانم تو بیاجان دِه‌بر روح و تنِ شعرم
من قافیه کم دارم،بی تو به همه اشعار

در چشم نگارت تو،تنهاگلِ این باغی
هر چند برایت من،اینگونه شدم اجبار

#آسیه_شهابادی_نگارعنوان شعر دوم : سالگردسردار
یکسال گذشت‌وداغمان‌سرد نشد
انگشتریَت مرهمِ این درد نشد

هر جمعه به افتخار فریادزدیم
هیچ داعشیی حریفِ این مرد نشد

خنجر زده از پشت به سردارِ وطن
چون تَن‌به‌تَن هرچه‌حیله می کرد نشد

سردا شهادتت مبارک باشد
خوش نوش که آن نصیب هر فرد نشد

#آسیه_شهابادی_نگار


عنوان شعر سوم : نمازجمعه
جمعه‌باشد،مرهمی‌برقلب‌های‌بیقرار
جمعه باشد،یادگارِ روزهایِ انتظار

جمعه بویِ یاس و نرگس میدهدهر لحظه‌اش
ان گلِ جامانده از ایل و تبارِ ذوالفقار

جمعه باشد پایگاهِ اتحادو یکدلی
باصفوفی بس منظم با نشانِ اقتدار

جمعه باشد با نمازش یک سلاحِ مقتدر
باشد ایران را نمادِ عزت وهم اعتبار

هم سیاسی هم عبادی،هم شکوه همدلی
خطبه های محکم وآن مشت هایِ استوار

در رکوع ودر سجود و در قنوت وخطبه ها
باشد اینسان درس ها و نکته های بیشمار

جمعه داردبوی دلتنگی و خون وانتقام
بویِ سرداری چو قاسم ها وصدها افتخار

#آسیه_شهابادی_نگار
نقد این شعر از : آرش شفاعی
شعرهای شما با توجه به سابقه و تجربۀ اندک شما در مسیر شاعری، نشان می‌دهد که دارید با آرامش و اندک اندک راه را پیدا می‌کنید و با تمرین در عرصۀ سرودن، سعی دارید متوجه ایرادات شعرتان شوید. امیدوارم بتوانید زودتر این مرحلۀ سخت یعنی گذشتن از مقدمات به سمت مراحل عالی تر شعر حرکت کنید.
در زیر به برخی ایراداتی که به شعرهای شما وارد است اشاره می‌شود.
1- نظم به جای شعر
در برخی موارد، سروده‌های شما به جای اینکه شعر باشند، نظم هستند. یعنی اینکه از عناصر اصلی شعر مانند هنرآفرینی‌های زبانی یا تخیل خالی اند. در این گونه شعرها اگر عنصر وزن و قافیه را از سروده‌های تان خارج کنیم، چیزی که باقی می‌ماند حرف‌های معمولی و عادی است که به نثر گفته می‌شود. این گونه شعرها، معمولاً لحنی شعاری یا خطابی به خود می‌گیرند اما از عناصر اصلی سازندۀ شعر خالی اند. مثلاً
جمعه باشد پایگاهِ اتحادو یکدلی
با صفوفی بس منظم با نشانِ اقتدار
یا:
هم سیاسی هم عبادی،هم شکوه همدلی
خطبه‌های محکم وآن مشت‌هایِ استوار
که اگر آنها را بدون وزن تصور کنیم، دیگر چیزی برای شعر خطاب کردنشان وجود ندارد.
2-حشو
در مواردی در شعرهای شما برای حفظ وزن، ناچار شده اید کلماتی را وارد شعر کنید که بود و نبودشان هیچ تأثیری در شعر ندارد. این ایراد مهمی‌در زبان شعر است. مثلاً در این بیت:
عاشق شده ای آیا در مزرعه یا گلزار؟
با شاخه گلی یاهم،گلدانِ گلی از یار؟
اگر واژۀ هم را از این بیت بردارید، نه تنها شعر آسیب نمی‌بینید (البته به جز وزن!) بلکه صورت درست و اصلی نحو زبان هم ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر شما برای رعایت وزن، مجبور شده اید هم به حشو تن بدهید هم به خراب شدن نحو زبان.
در این بیت:
من خسته و ویرانم با یادو نگاهِ تو
مگذار مرا تنها درپشتِ همین دیوار
واژۀ همین همین ایراد را دارد و در این بیت:
جانم تو بیا جان دِه‌ بر روح و تنِ شعرم
من قافیه کم دارم،بی تو به همه اشعار
حشو اول در کلمۀ تو است و حشو دوم و شدیدتر در همه اشعار است. وقتی می‌گویید به روح و تن شعرم جان بده چون قافیه کم دارم، مخاطب می‌فهمد که این کم داشتن قافیه در اشعار شماست و دیگر نیازی به این تأکید نیست.
3- وزن: در تعدادی از بیت‌های شما، ایرادهای جزئی یا کلی در وزن دیده می‌شود. به نظر می‌رسد باید یک دور دیگر این بیت‌ها را برای خود تقطیع کنید تا متوجه شوید در بیت‌هایی مانند:
هر جمعه به افتخار فریادزدیم
هیچ داعشیی حریفِ این مرد نشد
یا:
خنجر زده از پشت به سردارِ وطن
چون تَن‌به‌تَن هرچه‌حیله می‌کرد نشد
ایرادات وزنی وجود دارد.
البته ایرادهای دیگری مانند ضعف تألیف و ترکیب‌های ذهنی و زبان کهنه در شعر شما وجود دارد که بعد از رفع این ایرادهای بزرگ تر می‌شود دربارۀ آنها هم حرف زد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
آسیه شهابادی » سه شنبه 23 دی 1399
بسیار سپاسگزارم استاد شفاعی بزرگوار

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.