ديدار با اشيا
عنوان مجموعه اشعار : هایکو
شاعر : حسین مصطفی پور


عنوان شعر اول : هایکو۱
قطره ی باران
زلال بر سوزن کاج
نور ماه

عنوان شعر دوم : هایکو۲
گنجشکها
دنبال خرده های نان
تندباد پاییزی

عنوان شعر سوم : هایکو۳
عکسی قدیمی
ناگهان
عطر گلی
نقد این شعر از : ارمغان بهداروند
آن چه كه در ميان شاعران جوان امروزه به عنوان هايكو ترويج و تبليغ شده است بيشتر ناظر بر تعداد واژگان توليدي شعر است. اما آن چه كه كمتر بر آن تاكيد شده است رفتار شاعر با اشياء و جهان پيراموني است. در هايكو استعاره كاركردي ندارد و شاعر به ناگزير و به واسطه ي از دست دادن وجهي اثرگذار از ابزارهاي شعر آفريني، بايد بتواند حجم سيلاني ذهنيت خود را در فشردگي و بضاعت يك كلمه و همنشيني با اندك كلماتي ديگر ابراز نمايد. در اين سه اثر يا به قول شاعر، هايكو، چند برش تصويري از مشهودات عيني شاعر ارائه شده است كه دقيقاً همان مشاهدات هستند و يك گام از خودشان فراتر نرفته اند. اين رويه را مي توان با مطالعه ي اين گفته ي جرج سانتايانا،فيلسوف اسپانيايي كه شعر يعني شاعرچيزي بنويسيد اما مراداو چيز ديگري باشد. اما اين موضوع درهايكو وقتي ژرفا مي يابدكه شاعرهايكونويس،شهودخود را از ديدارشيي بر ما بتاباند. در واقع اين هايكوها با يك اجراي شبيه به هم و كاملا منطبق، عكس هايي هستند كه در خود محبوس شده اند و جز آن كه گفته شده است كاركرد ديگري ندارند. شايد توجه به اين نكته كه اصالت هايكو به یافتن کلمات درخورى است که در جوار هم آنچه را که شاعر تجربه کرده به دیگران نیز انتقال دهد مي تواند تكليف ما را با همه هايكوهايي كه مي خوانيم روشن كند. به هر شكل به نظر من هايكوهاي مطالعه شده علاوه بر توضيحات فوق كه توام با تاكيد بر توانش شاعر و مقبوليت تلاش اوست از انرژي چنداني براي انتقال آرامش و تفكر ملايم كه محصول يك هايكوي واقعي است برخوردار نمي باشند و ضرورت دارد شاعر در بازي با كلمات از انتخاب و اجراي هوشمندانه تري سود ببرد.

منتقد : ارمغان بهداروند

ارمغان بهداروند متولد‌چهارم اردیبهشت ۱۳۵۳ اندیمشک دانش آموخته مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی دبیر کنگره ملی شعر ملک ملکوت دبیر آوازهای سرزمین مادری دبیر جشنواره ملی شعر کوتاه جنوب جهان سردبیر نشریه جمع جمعه مخاطب ممنوع سال ۱۳۸۰ به من که ...دیدگاه ها - ۰

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.