تخیلتان را پرروش دهید
عنوان مجموعه اشعار : ...
شاعر : فاطمه سادات طبایی


عنوان شعر اول : میهمان
تو میتوانی آرزوی دیگران باشی
کنج اتاقی نیمه شبها میهمان باشی

پای پیاده طی کنی عمق جوانی را
اما فلچ باشی و/ بال این و آن باشی

چندین غزل از منزوی در خاطرت باشد
اما میان دوستان بی سر زبان باشی

مرد است و حرفش قول دادی زود برگردی
وقتِ شراب دوستی هم استکان باشی

من عاشقت هستم چه فرقی می کند اصلاً
بدبخت باشی ، بی هدف باشی، جوان باشی

آب حیاتی وه چه شیرینی شبیه مرگ
تو میتوانی آرزوی دیگران باشی

عنوان شعر دوم : ......
....

عنوان شعر سوم : ....
....
نقد این شعر از : آرش شفاعی
غزلی که فرستاده اید، در مجموع از نظر حسی و با کمی ارفاق از نظر زبانی غزل قابل قبولی محسوب می‌شود. شاعر توانسته است در مجموع ضمن بیان معنای مورد نظر خود، در رعایت محور عمودی شعر نیز موفق باشد. این که شاعر در این زمینه توفیق داشته باشد چیز کمی نیست و نشان می‌دهد شما در مسیر درست و به سمت پیشرفت در حرکتید. ضمن اینکه برخی توجه‌های شما به رعایت ریزه کاری‌های زبانی هم قابل توجه است. مثلاً در این بیت:
چندین غزل از منزوی در خاطرت باشد
اما میان دوستان بی سر زبان باشی
ارتباط معنایی میان کلمات «منزوی» و «بی سرزبان» نشان می‌دهد که شاعر توجه خوبی به استفاده از بهترین واژگان دارد.
اما برای بهتر شدن شعرهایتان و ارتقای سطح کیفی شعر نیاز است تا توجه و دقت بیشتری در حوزۀ تخیل هم داشته باشید. شعری که فرستاده اید به نظر من از این منظر، شعر فقیری است. در این شعر یک تصویر خوب و تازه که نتیجه کشف شاعر باشد دیده نمی‌شود. تصویری که بتواند مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد و نیازی نباشد شاعر در همۀ شعر تنها با اتکا به زبان به روایت بپردازد. تصویرسازی البته نتیجۀ روندی است که از تربیت کردن ذهن و نگاه شاعر حاصل می‌شود. برای این منظور پیشنهاد می‌کنم مجموعه ای از سروده های شاعران سبک هندی را مطالعه کنید تا متوجه شوید شاعر غزلسرای مضمون پرداز با استفاده از قدرت تخیل خود می‌تواند چه بیت‌های ناب و مضمون های تازه ای را در شعر بپرورد.

منتقد : آرش شفاعی

شاعر، منتقد و روزنامه نگار. متولد 1354 در مشهد، دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی و دبیر سرویس فرهنگ و هنر روزنامه قدس.دیدگاه ها - ۱
فاطمه سادات طبایی » شنبه 16 اسفند 1399
سپاس

برای ارسال نظر وارد پایگاه شوید.